Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Big Fire in Honolulu

SUBJECT TITLE SOURCE
Big Fire in Honolulu Pauahi Weliweli! Aneane Kanahiku eka ili ana i kukulu ia ai na hale ka i hoolilo ia i puulehu nui. Kuokoa, Apr. 24, 1886
Big Fire in Honolulu Hulili lalapa ke ahi ia Honolulu. Hala o Kaumakapili me kona nani a pau. Kuokoa, Jan. 26, 1900


Last Updated 10/05/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents