Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Birds

SUBJECT TITLE SOURCE
Birds Birds brought from New Zealand. Ke Au Okoa, May 11, 1871
Birds Birds brought in from Japan on the ship Metia Banks. Ke Au Okoa, Apr. 29, 1869
Birds Ka moolelo o na Manu o Hawaii nei. Kuokoa, May 2, 9, 16, 23, June 6, 13, 1863
Birds Kolea kau ahua (The plover.) Ka Elele Poakolu, Oct. 20, 1880
Birds He Wahi Hoomanao no na Manu o ka Lewa - ka Io. (On the io bird) Ka Lei Momi, July 22, 1893
Birds He Wahi Hoomanao no na Manu o ka Lewa - (Iwa bird) July 25, 1893
Birds He wahi Hoomanao no na Manu o ka Lewa (Owl) July 27, 1893
Birds He wahi Hoomanao no na Manu o ka Lewa (Kaupu) July 29, 1893
Birds He wahi Hoomanao no na Manu o ka Lewa (Alala) July 31, 1893
Birds He wahi Hoomanao no na Manu o ka Lewa (Geese) Aug. 2, 1893
Birds He wahi Hoomanao no na Manu o ka Lewa (Moa) Aug. 3, 1893
Birds He wahi Hoomanao no na Manu o ka Lewa (Koloa) Aug. 8, 1893


Last Updated 10/05/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents