Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Farming

SUBJECT TITLE SOURCE
Farming O Na Inoa Huaai o Hawaii nei Kekahi Mea ano nui loa e Hoomaopopo pono ia. (Good to remember names of Hawaiian food plants. Gives sweet potato names & descriptions. Kuokoa, Apr. 28, 1922
Farming Na Maia ano e. (Strange indigenous bananas) Kuokoa, Aug. 24, 1922
Farming He wahi Moolelo na ke kanu maia ana. (On banana cultivation) Ka Hae Hawaii, Nov. 18, 1857
Farming Uala Kalaupapa. (An indigenous sweet potato) Ka Hae Hawaii, Mar. 4, 1857
Farming Ke Ano o ke kanu ana i ke ko me ka maia. (How to plant sugar cane & bananas) Ke Au Okoa, June 22, 1869
Farming He Maia ke kanaka e ulu ana a kona la e hua ai. (Destruction of bananas by Board of Health because of cholera.) Ke Au Hou, Nov. 22, 1911
Farming No ka Mahiai. (Sweet Potato Cultivation) Ka Hae Hawaii, Sept. 9, 1857
Farming Papa Inoa o na mea ulu Hawaii. (List of indigenous plants) Ka Leo o ka Lahui, Feb. 28, 1893
Farming Ka Naauao o na Kupuna o kakou ma ka oihana mahiai. Kuokoa, ?
Farming No ka Pilikia ma Kau, Hawaii. (How Haole's animals ruins crops) Kuokoa, July 5, 1862
Farming He mau Kanaka Mahiai i ka wa kahiko. (Kau-Kona Story) Kuokoa, July 12, 1862
Farming Farming in the olden days. Kuokoa, Dec. 19, 1863
Farming He Pilikia Kuloko. (Hawaiian farming destroyed by cattle) Kuokoa, June 13, 1874
Farming Wi o Kau (Natives leave agriculture to work for Haoles, hence the food famine) Kuokoa, July 24, 1869
Farming Hana ia ka Uwala Maoli i Pia Lole. Kuokoa, Jan. 29, 1870
Farming Ka Uala nui ma Niihau. Kuokoa, Feb. 1, 1868
Farming Ka Uala laau nui. Kuokoa, Feb. 8, 1868
Farming Ka Uala nui o Niihau. Kuokoa, Apr. 18, 1868
Farming No ka hooulu ana i ka maia. Kuokoa, July 7, 1911
Farming Na Hunahuna Liilii no na wa e kanu ai. (Bits on when to plant) Kuokoa, Apr. 7, 1922


Last Updated 10/05/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents