Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Genealogy and Genealogical Disputes

SUBJECT TITLE SOURCE
Genealogy and Genealogical Disputes Na Leta - Pane ia Kanaloa ma. Aloha Aina, June 6, 1903
Genealogy and Genealogical Disputes Na Leta - Nui no kou ike me kou hupo e Kanaloa. Aloha Aina, June 12, 1903
Genealogy and Genealogical Disputes Mookuauhau o na kanaka mua o ke au nei. Aloha Aina, Sept. 14, 1907
Genealogy and Genealogical Disputes Genealogy of John Ena. Aloha Aina, Mar. 2, 9, 1907
Genealogy and Genealogical Disputes Hoopololei Mookuauhau. Aloha Aina, Mar. 23, 1907
Genealogy and Genealogical Disputes Genealogy of Kuniakea. Aloha Aina, Mar. 21, 1903
Genealogy and Genealogical Disputes Aohe pili koko i koe Kuniakea. Aloha Aina, Mar. 28, 1903
Genealogy and Genealogical Disputes Mahalo ia Kahilipulu me Makeepualii. Aloha Aina, Mar. 28, 1903
Genealogy and Genealogical Disputes Na Leta. Aloha Aina, Mar. 28, Apr. 4, 1903
Genealogy and Genealogical Disputes Na Leta - He Pane ia Kanaloa. Aloha Aina, Apr. 11, 1903
Genealogy and Genealogical Disputes Na Leta - He Pane ia Kahilipulu me Kanaloa. Aloha Aina, Apr. 11, 1903
Genealogy and Genealogical Disputes Na Leta - Pane ia Lucy Kaopaulu. Aloha Aina, May 9, 1903
Genealogy and Genealogical Disputes Na Leta - Pane ia Kahilipulu me na wahine waha kanikani. Aloha Aina, May 9, 1903
Genealogy and Genealogical Disputes Na Leta - He pane ia Kahilipulu. Aloha Aina, May 16, 1903
Genealogy and Genealogical Disputes Na Leta - O Kinikalaka o Kanaloa. Aloha Aina, May 23, 1903
Genealogy and Genealogical Disputes He Hooalohaloha. (Genealogy of Kahulamu family of Kahuluu, Kona, Hawaii) Ka Hoku o Hawaii, Apr. 23, 1941
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Mookuauhau alii o Wm. U. Hoapili Kanehoa. Kuokoa, Aug. 15, 1913
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Mookuauhau o na pua - alii e noho nei i ke alo o ka Moiwahine Liliuokalani. Kuokoa, Aug. 30, 1901
Genealogy and Genealogical Disputes Kuauhau Alii of Liliuokalani. Aloha Aina, (weekly) May 10, 1894
Genealogy and Genealogical Disputes Kuauhau alii. Aloha Aina, (weekly) May 26, 1894
Genealogy and Genealogical Disputes (Ko Kaiponohea Aea Mookuauhau) - Ka Mookuauhau ona pua - alii e noho nei i ke alo o ka moiwahine Liliuokalani. Aloha Aina, Sept. 7, 1901
Genealogy and Genealogical Disputes Moolelo Hawaii Kumuhonua. (Genealogies, creation, etc.) Kuokoa, 1896, July 17, 24, 31, Aug. 7, 14, 21, Sept. 4, 11.
Genealogy and Genealogical Disputes Mookuauhau alii. Ka Makaainana, 1896, Apr. 20, 27, May 4, 11, 18, 25, June 1, 8, 15, 22, 29, July 6, 13, 20, 27, Aug. 3, 10, 24, 31, Sept. 7, 14, 21, 28, Oct. 5, 19, 26, Nov. 2, 29, 16, 23.
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Papa Kuauhau Hawaii (Genealogical History of Hawaii) Ka Loea Kalaiaina, July 23, 1898
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Hale-Naua Ka Papa Hulihonua Hawaii, July 30, 1898
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Mookuauhau o Robert Kalanihiapo a ike ia ma ka inoa o Robert Wilcox. (Genealogy of Robert Wilcox) Ka Loea Kalaiaina, July 29, 1899
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Mookuauhau o ke Alii Elisabeta Kekaaniauokalani. (Genealogy of the chiefess Elizabeth Kekaaniauokalani) Ko Hawaii Paeaina, Mar. 23, 1878
Genealogy and Genealogical Disputes He mau Leho hou (A dispute on Genealogy) Ko Hawaii Paeaina, Aug. 17, 31, 1878
Genealogy and Genealogical Disputes Mookuauhau no ka lani ka Moi Kalakaua (Kalakaua's Genealogy) Ko Hawaii Paeaina, Sept. 28, 1878
Genealogy and Genealogical Disputes Hoike Oiaio, Haina kupono, kuhikuhi pololei (Genealogy of Chiefs) Ko Hawaii Paeaina, Apr. 20, May 4, 1878
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Make Ana o ke Aliiwahine ka Hou. Mrs. B.A. Pauahi Bishop. Ko Hawaii Paeaina, Oct. 18, 1884
Genealogy and Genealogical Disputes He Hoomanao me ka Walohia no ke kama aliiwahine i make, Bernice Pauahi Bishop (Her Genealogy) Ko Hawaii Paeaina, Oct. 25, 1884
Genealogy and Genealogical Disputes Ke Kuauhau Alii o Hawaii - Ka Moiwahine Emma he wohi. Ko Hawaii Paeaina, June 16, 1883
Genealogy and Genealogical Disputes Ka La 12 Feberuari (Genealogy) Ko Hawaii Paeaina, June 23, 30, Aug. 25, Sept. 1, 22, Nov. 10, 17, 24, 1884 Feb. 16, Mar. 15, 22, 29 (incomplete)
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Make ana o ka Moiwahine, Emma Kaleleonalani (Death notice and genealogy Ko Hawaii Paeaina, Apr. 27, 1885
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Make ana o ka Moiwahine Emma Kaleleonalani (Obituary & genealogy) Ko Hawaii Paeaina, May 2, 1885
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Huakai Hoolewa o ka Moiwahine Emma Kaleleonalani (Funeral) Ke Hawaii Paeaina, May 23, 1885
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Palapala Hooilina a Emma Kaleleonalani. Ko Hawaii Paeaina, May 23, 1885
Genealogy and Genealogical Disputes He Moolelo Kuauhau Alii. Kuokoa, July 3, 1914
Genealogy and Genealogical Disputes He Moolelo Hoomanao no Mrs. Maraea Kiope Maunakea. (Death notice, biography and genealogy) Kuokoa, Nov. 17, 1916
Genealogy and Genealogical Disputes He Puolo Waimaka na ke Aloha. (Death notice and genealogy of Kaowakaokalani Keamuamuku) Kuokoa, Oct. 4, 1918
Genealogy and Genealogical Disputes Ke kuauhau o Kamehameha IV and V he pila kanawai ma ka aha olelo. (Genealogy of Kamehameha IV and V) Aloha Aina, Mar. 8, 1919
Genealogy and Genealogical Disputes Wahi moolelo no Kaai. (Biography & Genealogy) Kuokoa, Oct. 1, 1864
Genealogy and Genealogical Disputes Kuauhau o na alii kahiko. Kuokoa, June 25, 1864
Genealogy and Genealogical Disputes Moolelo kuauhau o na hanauna alii mai ka po mai a puka o Kamehameha V. Kuokoa, July 30, 1864
Genealogy and Genealogical Disputes Mookuauhau o Kamehameha I. Kuokoa, May 18, 1865
Genealogy and Genealogical Disputes Na Papa Alii o Hawaii. Kuokoa, Mar. 10, 1883
Genealogy and Genealogical Disputes Ka la 12 o Feberuari (Chiefs, genealogies and what they were). Ka Nupepa Elele Poakolu, 1883 June 6, Aug. 1, 15, 22, Sept. 19, Oct. 10, 17, 31, Dec. 5, 12, 19, 26.
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Papa Alii o Hawaii i hoonohonoho pono ia (Genealogy of chiefs of Hawaii) Ka Nuhou Hawaii, 1873 Dec. 23, 30, Jan. 6, Feb. 17, 1874.
Genealogy and Genealogical Disputes Waiu a me ka Meli. (Genealogy and followed by Story of Kamehameha I) Hoku o Hawaii, 1927, Mar. 29, Apr. 19, 12, May 3.
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Papa Alii Hawaii (Genealogy) Ko Hawaii Ponoi, Feb. 18, 1875
Genealogy and Genealogical Disputes He Aulani alii. (Genealogy of Kalakaua and their family kapus) Ko Hawaii Ponoi, Apr. 29, 1874
Genealogy and Genealogical Disputes Aole pololei iki ke kuauhau o Kumuhonua me Lalohonua. Kuokoa, Nov. 29, 1923
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Moolelo mai ia Kumuhonua me Keakahulilani kana wahine a hiki ia Wakea a me Papa. Kuokoa, Jan. 31, 1924
Genealogy and Genealogical Disputes He Hoopololei ana i ke kuauhau lalau. (Genealogy correction) Kuokoa, Aug. 31, 1922
Genealogy and Genealogical Disputes E Ala e ka I, ka Mahi, ka Palena (Ancient Warriors and the families they belonged to) Kuokoa, Nov. 15, 1923
Genealogy and Genealogical Disputes Hala ia Pua Alii Kamehameha. (Moses Keaulana - Obituary & Genealogy) Kuokoa, Nov. 21, 1919
Genealogy and Genealogical Disputes He Pane ia Kaopuahikiahiahi o ka pali o Ke-e i Kalalau of Kauai (Geneaology) Kuokoa, Dec. 19, 1919
Genealogy and Genealogical Disputes Ua Mae ka Pua o ka Ilima i ka Ehu Kakahiaka. (Obituary and genealogy of Mary E. H. Bridges Pahau). Kuokoa, Sept. 12, 1919
Genealogy and Genealogical Disputes He pane ia Kamakeealii (Genealogy) Kuokoa, Nov. 24, 1919
Genealogy and Genealogical Disputes He Wa Pai Alii mai nei hoi keia? Kuokoa, July 7, 1911
Genealogy and Genealogical Disputes Eia hou mai ka oiaio. Kuokoa, July 7, 1911 - translated
Genealogy and Genealogical Disputes Ua hala me ka aloha nui ia (Mrs. Rose Kapuakomela McInerny's obituary and genealogy) Kuokoa, Jan. 24, 1919
Genealogy and Genealogical Disputes He pane na Ou-ka-maka-o-ka-wauke-oi-opiopio. (Genealogy) Kuokoa, May 19, 1911
Genealogy and Genealogical Disputes He pane ia oe e Kohala-nui, Kohala-iki makapo inoa ole. Kuokoa, May 26, 1911
Genealogy and Genealogical Disputes He Kakoo ia Stillman. Kuokoa, May 26, 1911
Genealogy and Genealogical Disputes He Kahoo Hou ia Kamaka Stillman. Kuokoa, June 9, 1911
Genealogy and Genealogical Disputes He Kokua a he kakoo na'u ia Kamaka Stillman. Kuokoa, June 22, 1911
Genealogy and Genealogical Disputes Ua Hele Palaneha aku ma kela aoao ka mamo hope loa a na Kamehameha. (Prince Albert Kukailimoku Kunuiakea) Kuokoa, Mar. 13, 1903
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Hoolewa nui o ke alii. Kuokoa, Mar. 20, 1903
Genealogy and Genealogical Disputes No ka Papa alii Hawaii. Kuokoa, Oct. 3, 1867
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Mookuauhau alii o ka Moiwahine Kaleleonalani. Kuokoa, Jan. 31, 1874
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Ohana alii o Hawaii nei. Kuokoa, 1874, Apr. 4, 25.
Genealogy and Genealogical Disputes Ka moolelo kuauhau o na kupuna o ke alii etc. Kuokoa, Dec. 12, 1874
Genealogy and Genealogical Disputes He mau ninau kuauhau (Genealogy) Kuokoa, Jan. 9, 1875
Genealogy and Genealogical Disputes Hoike oiaio, Haina Kupono, Kuhikuhi pololei. Kuokoa, June 22, 1878
Genealogy and Genealogical Disputes No ka Mookuauhau e hooleia nei (Mrs. Emma Defries') Kuokoa, Nov. 8, 1901 - See Advertiser of Nov. 1901.
Genealogy and Genealogical Disputes Untitled - S.M. Kamakau Kuokoa, Nov. 9, 1867 - Fragment of Genealogy
Genealogy and Genealogical Disputes He Moopuna na Kamehameha ua hala (Biography of Pauahi Bishop and Genealogy) Kuokoa, Oct. 18, 1884
Genealogy and Genealogical Disputes Ka huaka'i hoolewa. Kuokoa, Nov. 8, 1884
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Palapala Hooilina a Hon. Mrs. B. Pauahi Bishop. Kuokoa, Nov. 8, 1884
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Pane ia Elele Poakolu (Genealogical) Kuokoa, Apr. 7, 1883
Genealogy and Genealogical Disputes Hala ia Makuahine (Mrs. Samuel Parker) with biography and genealogy) Kuokoa, July 26, 1901
Genealogy and Genealogical Disputes Hiki mai ke kino o Mrs. Kamuela Parker. With biography and little genealogy. Kuokoa, Aug. 2, 1901
Genealogy and Genealogical Disputes Hala Hou ia Oiwi Ponoi, Robert Hoapili Baker. (With biography and genealogy) Kuokoa, Apr. 13, 1900
Genealogy and Genealogical Disputes Hoopololei ma ka papa mookuauhau. Kuokoa, Oct. 28, 1893
Genealogy and Genealogical Disputes Makee Alii. Kuokoa, Oct. 14, 1765
Genealogy and Genealogical Disputes Na Manao o S.M. Haleole (Hookae kuauhau alii) Kuokoa, June 15, 1865
Genealogy and Genealogical Disputes Na Manao o S.N. Haleole - hookae i ke kuauhau alii. Kuokoa, June 1, 1865
Genealogy and Genealogical Disputes Na Leta. Rosalia Puea Freeman (Reply to geneaology in newspaper Dec. 21) Aloha Aina, Dec. 28, 1901
Genealogy and Genealogical Disputes Lau oliva a ke Aloha mai ke kai mai. (Genealogy reply also Queen Liliu in New York). Aloha Aina, Dec. 28, 1901
Genealogy and Genealogical Disputes Na Leta. Moopuna a Uu. (On Kaumana Wideman genealogy bulletin of Dec. la and Advertiser Dec. 11). Pane i ke alii pale ka luhi. Aloha Aina, Dec. 21, 1901
Genealogy and Genealogical Disputes Na Leta. (Reply to Emma Defries as published in Kuokoa, Nov. 2) Aloha Aina, Dec. 7, 14, 1901 - continued
Genealogy and Genealogical Disputes Genealogy of Mrs. Kaumana Wideman. (See Advertiser Dec. 5) Aloha Aina, Dec. 14, 1901
Genealogy and Genealogical Disputes Na Leta - He pane ia Wahamana i kapuailima. Aloha Aina, Feb. 8, 1902
Genealogy and Genealogical Disputes Na Leta He pane ia Laakea. Aloha Aina, Feb. 15, 1902
Genealogy and Genealogical Disputes Na Leta - Manao hoakaka i o'u mau hoa o ke one hookahi. Aloha Aina, Feb. 15, 1902
Genealogy and Genealogical Disputes Makee i ke kupa alii. Ke Au Okoa, Dec. 11, 1865
Genealogy and Genealogical Disputes Ka lamaku e pau ai ka hualu o S.M. Kamakau. Ke Au Okoa, 1866, Jan. 29, Feb. 6.
Genealogy and Genealogical Disputes Hookae i ke kuauhau alii. Ke Au Okoa, 1865, May 29.
Genealogy and Genealogical Disputes Makee i ke kupa alii. Ke Au Okoa, Dec. 4, 1865
Genealogy and Genealogical Disputes Kalakaimanu Wailua. Ke Au Okoa, Dec. 4, 1865
Genealogy and Genealogical Disputes Genealogy published by Mrs. Kamaka Stillmen. Nupepa Ke Au Hou, May 10, 1911
Genealogy and Genealogical Disputes Reply to published genealogy by Kohala nui. Nupepe Ke Au Hou, May 17, 1911
Genealogy and Genealogical Disputes Reply to Kohala-nui by Mrs. Stillman. Nupepa Ke Au Hou, May 24, 1911
Genealogy and Genealogical Disputes Reply to Mrs. Stillman. Nupepa Ke Au Hou, June 7, 1911
Genealogy and Genealogical Disputes Reply to Kohala nui. Nupepa Ke Au Hou, June 21, 1911
Genealogy and Genealogical Disputes Reply supporting Kohala-nui on Genealogy. Nupepa Ke Au Hou, June 28, 1911
Genealogy and Genealogical Disputes A Fraudulent Genealogy. (Reply to genealogy of Emma Defries published in the Advertiser in Feb. & Oct. 1901) Home Rule Republican, Nov. 2, 6, 1901
Genealogy and Genealogical Disputes Pedigree a la Advertiser. Home Rule Republican, Nov. 9, 1901
Genealogy and Genealogical Disputes He Papa Huli Koa. (Answer to Genealogical claims by S.M. Kamakau) Ke Au Okoa, July 23, 1868
Genealogy and Genealogical Disputes Reply to S.M. Kamakau by R. Kapihe. Ke Au Okoa, Oct. 8, 1868
Genealogy and Genealogical Disputes O.J. Koii, kau i ka pua. Descendants of Kanealai including Rev. James Kekela - by S.M. Kamakau. Ke Au Okoa, July 23, 30, Aug. 6, 1866
Genealogy and Genealogical Disputes Reply to S.M. Kamakau by Kauaiomanoa. Ke Au Okoa, Aug. 13, 1866
Genealogy and Genealogical Disputes Genealogy of Christina Niaulani. Aloha Aina, Apr. 18, 1896
Genealogy and Genealogical Disputes He Aloha! he aloha! he Aloha! (A Genealogical dispute) Ke Au Okoa, Apr. 2, 1866
Genealogy and Genealogical Disputes No Kanealai a me Kumukoa. Ke Au Okoa, Apr. 9, 1866 - genealogical
Genealogy and Genealogical Disputes He Adamu no iloko o ka Lahui Hawaii. (There was a Hawaiian Adam) - genealogical Aloha Aina, June 6, 1896


Last Updated 10/05/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents