Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Ghosts

SUBJECT TITLE SOURCE
Ghosts He Puaa kupanaha. (A pig that disappeared mysteriously in a pond at Hilo.) Aloha Aina, July 25, 1899
Ghosts Make a Ola Hou Mai. (Dead restored to Life) Tells what he did while dead. Ke Au Okoa, Jan. 1, 1866
Ghosts Na Mea Hou Kupanaha Hoopahaohao i Ikeia ma ka Makani Apaapaa o Kohala nei. (Mysterious Island seen. Kane-huna-moku) Kuokoa, Feb. 23, 1912
Ghosts He Uhane Lapu Hookalakupua o ka Po i ka Piko o ke One Kani o Nohili. Kuokoa, Sept. 27, 1912
Ghosts Ka Wahine Uhane (The Ghost Woman of Malukukui) Ke Au Okoa, Aug. 5 & 12, 1869


Last Updated 10/05/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents