Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Hawaii

SUBJECT TITLE SOURCE
Hawaii Na Kanahele i ka uka o Puna. (Description of Olaa forest) Ka Lahui Hawaii, 1877 Feb. 22, Mar. 1
Hawaii Huakai Hele (Life of people of Kau at that time) Kuokoa, July 21, 1866
Hawaii Na mea hou o Kau nei. Kuokoa, Apr. 15, 1871
Hawaii Ka Paeaina Hawaii. (Size of each island of the group) Aloha Aina, May 25, 1895
Hawaii No ka Aina ana o Hawaii nei. (How Hawaii came to be) Ka Hae Hawaii, Apr. 14, 1858
Hawaii Ke kai hoee weliweli ma Hilo. Ka Lahui Hawaii, May 24, 1877
Hawaii Koena o na Mikiala hana o N. Kohala (Places) Ka Lahui Hawaii, Sept. 6, 1877
Hawaii Ka Huakai Makaikai ma Hawaii Akau ma luna o na hoki. Ka Lahui Hawaii, 1877 Oct. 11, 18, Nov. 1, 8, 15, 22, 29
Hawaii Malihini hele makaikai (Places-Hawaii) Ka Lahui Hawaii, June 1, 1876
Hawaii A visit to noted places of Kailua. Ke Au Hou, year? Aug. 9, Oct. 25, Nov. 2, 29, 1911.
Hawaii Pau ae la hoi kuhihewa (Puna places) Kuokoa, Apr. 30, 1864
Hawaii Ka Pohu la'i o Kona (Description of Kona) Ka Lahui Hawaii, Aug. 23, 1877
Hawaii Ka Honua nei a me na mea maluna iho. Ka Lahui Hawaii, Aug. 2, 1877
Hawaii (Hawaii and other countries mixed. By Kanepuu-good. Ka Lahui Hawaii, 1877 Aug. 9, 16, 23, Sept. 6, 13, 27, Oct. 4, 11, Nov. 22, 29, Dec. 13
Hawaii Na Kamahele i ka uka o Puna. Jan. 18, 1877 Ka Lahui Hawaii, 1877 Feb. 22, Mar. 1
Hawaii No ke Kaapuni Maka'ika'i ana i na wahi kaulana a me na kupua a me alii kahiko mai Hawaii a Niihau. Kuokoa, June 15, 1865
Hawaii He Moolelo no Waipio i Hawaii a me kekahi mau alii i noho aupuni a make no lakou malaila. Kuokoa, Dec. 9, 1865
Hawaii Na Hiohiona o Akaka Falls. Kuokoa, Aug. 31, 1878
Hawaii Na hiohiona o Waiohinu. Kuokoa, Sept. 7, 1878
Hawaii Na Kamahele i ka uka o Hilo. Kuokoa, Jan. 5, 1881
Hawaii He Huakai no Puna paia ala i ka hala. Kuokoa July 13, 1879
Hawaii Na Hiohiona o ka aina Kua Makani o Kau a me na wahi pana. Kuokoa, Dec. 18, 1869
Hawaii Na Wailele o Hawaii (Height of Hiilawe and others) Kuokoa, Aug. 28, 1869
Hawaii Na Mea Hou o Kau, Hawaii. Kuokoa, Nov. 2, 1872
Hawaii Na Hiohiona o ka Apana o Puna nei. Kuokoa, Dec. 7, 1872
Hawaii Piha ka Lae Akoakoa o Kaipalaoa i ke one. Kuokoa, Jan. 7, 1871
Hawaii Na Wahi Pana o Kau nei. Kuokoa, May 13, 1871
Hawaii Ka Hiohiona o Kohala. Kuokoa, Jan. 25, Feb. 1, 22, 1868.
Hawaii Ka Hele Malihini ana ia Hawaii. Kuokoa, 1867 Aug. 24, 31, Sept. 21, Oct. 5, 12
Hawaii Ko Kohala akau no kuaaina. Kuokoa, Nov. 11, 1865
Hawaii Huakai Kamaho a na Kamahele i ka Hikina. (Travelers to the East, Place all around Hawaii) Kuokoa, 1923 Aug. 16, 23, Oct. 18, Nov. 1, 29.
Hawaii Na Hoonanea o ka Manawa. (Luahine-wai-Ka Loko o Kiholo, Dec. 6, 1923) (Ka Puu o Moemoe, Dec. 20, 27, 1923) (Puo'a o Ka'ualii, Jan. 3, 10, 17, 1924) (Loko o Wananalii, Na wai ekolu Kani-ku, Jan. 24, 1924) (Ahu a Lono, Jan. 31, 1924)  
Hawaii (Loko a Paaiea, May 8, 1924) (Plants, May 1 & Misc., May 1, 15, 22, 29, June 5, 1924) Hoku o Hawaii
Hawaii Puuanahulu i ka uka (Places in the vicinity of Puuanahulu) Hoku o Hawaii, 1915 Sept. 16, 23, 30, Oct. 7, 21 - incomplete)
Hawaii Kekahi mau wahi pana o Kona. Hoku o Hawaii, Feb. 5, Mar. 19, 1914
Hawaii Ka Pali Kapu o Keoua. (Noted place at Kaawaloa.) Hoku o Hawaii, Mar. 31, 1910
Hawaii No title (re: Hilo, Hawaii) (Kapela, Hilo, Hawaii) Ka Hae Hawaii, July 27, 1857
Hawaii Na wahi pana o ka ua Kanelehua. (Noted places in Hilo) Ko Hawaii Pae Aina, May 29, 1880
Hawaii Ike i na Pali Hookui o Akaka Falls. Ko Hawaii Paeaina, Sept. 5, 1885
Hawaii He Kanikau no ka Haku. (Dirge for Jesus, composed by Kaele-o-Waipio) Ka Hoku o Hawaii, no date
Hawaii E ke kiai heaha ko ka po? Aloha Aina, Apr. 6, 1907
Hawaii E ke kiai, heaha ka mea i ninau ai? Aloha Aina, Apr. 20, 1907
Hawaii Makaikai ana a Puni ka Honua na William Hoapili Kaauwai. Kuokoa, Aug. 29, Sept. 5, 12, 26, Oct. 3, 10, 17, 24, 31, Nov. 7, 14, 21, 28, Dec. 5, 12, 19, 1868. Jan. 2, 9, 1869.
Hawaii Ka Aha Kiekie (Inheritance of property by a certain party). Ke Au Okoa, July 29, 1869
Hawaii Annexation. Ka Lei Rose o Hawaii, June 15, 1898
Hawaii The Ship Moiwahine sunk by the Lighthouse Tender Kukui. Ke Au Hou, Mar. 15, 1911
Hawaii Ke kii o ka halepaahao o Kawa. (Story of the prison in Honolulu) Kuokoa, Apr. 7, 1894
Hawaii Na Pooleta Hawaii Hou. (New Hawaiian Stamps) Kuokoa, Mar. 3, 1894
Hawaii Ke Akamai o kekahi poe kanaka i ke a'o hoku. (Hawaiian Astronomy) Kuokoa, July 15, 1865. No ke a'o hoku, Aug. 5, ??
Hawaii Nu Hou o na Mea Kahiko. (Discussion of a story told in the "Weekly News" of New Zealand on the Polynesians) Kuokoa, Jan. 19, 1867
Hawaii Na Mea Kupanaha o Hawaii. (Rare Hawaiian Curios sent to the exposition held in Paris) Kuokoa, Mar. 2, 1867
Hawaii Hoike o ke kula aupuni o Kau. Kuokoa, Sept. 17, 1870
Hawaii S.M. Kamakau exhorts the Hawaiians to keep records of Hawaiian stories. Kuokoa, Aug. 25, 1866, last page. no title.
Hawaii No ka Minamina i ka moolelo Hawaii no ka nalowale. Kuokoa, June 2, 1866
Hawaii Ahahui Imi i na mea kahiko o Hawaii nei. Kuokoa, Sept. 9, 1865
Hawaii Ka Ai a na Kanaka Hawaii. (Hawaiian Meals) Ka Hae Hawaii, Jan. 14, 1857
Hawaii No ka pepehi ana o ke a lii i ke keiki a ke kahuna. Kuokoa, Sept. 23, 1765
Hawaii Samoa: Kaua ma Samoa - Kukala ia o Malietoa i Moi no Samoa - Hui o Amerika me Beretania Ka Lahui Hawaii, Apr. 8, 1899
Hawaii Kulana ma Samoa - Hopuia ke kapena o ka Faoke Ka Lahui Hawaii, Apr. 15, 1899
Hawaii Hana i'o ka Haole i Niihau. Kuokoa, Feb. 2, 1865
Hawaii Ka Hale ma'i Moi Wahine. Kuokoa, Jan. 25, 1862, Mar. 15, 1862
Hawaii Kahi Hoomalu no ka poe i loohia i ka ma'i lele. (Place for those who had contracted conatgious diseases) Ke Au Okoa, Apr. 29, 1869
Hawaii Na Leta - Aole oia ka pololei. (Regarding feather cape on Kahalelaukoa Baker's coffin) Aloha Aina, Mar. 15, 1902
Hawaii Complaint that honohiki took all the hala at Kahuku, Oahu. ???, Sept. 24, 1855
Hawaii He Wahi moolelo no J.K. Kapahee. (How he was saved from a storm in Kauai) Ke Au Okoa, Aug. 5, 1869
Hawaii No ke ao opua i ka lani. (Clouds) Kuokoa, July 17, 1875
Hawaii Ke Ano o Kekahi Mau mea o ka Lahui Hawaii. (What the Hawaiians are like) Kuokoa, Aug. 8, 1868
Hawaii Ahahui Imi i na mea kahiko o Hawaii nei. Kuokoa, Sept. 9, 1865
Hawaii Ka okolehao panini. Kuokoa, Nov. 13, 1875
Hawaii Manao Wehewehe. (About rains in their descriptions) Kuokoa, Mar. 31, 1866
Hawaii Ke Dala Kalakaua (Kalakaua Money) Ko Hawaii Paeaina, May 5, 1885
Hawaii Kekahi Mau Hei ana Hawaii. Kuokoa, June 9, 1916
Hawaii Mai Hooni Oe. (Story of Man who mistook a donkey for a Haole) Aloha Aina (Daily), Oct. 31, 1893


Last Updated 10/05/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents