Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Laborers

SUBJECT TITLE SOURCE
Laborers Ke Kiakolu Maunaloa e kii nei i mau paahana ma na mokupuni o ka Hema. (translated) Ka Nupepa Kuokoa, 1869, Feb. 13, July 3.
Laborers Ka poe paahana o na aina e mai. (Chiese laborers from China) Ke Au Okoa, Aug. 19, 1869
Laborers Ka Hoopae ana i Na Limahana. (Discussing the bringing in of foreign laborers.) Ke Au Okoa, Apr. 28, 1870


Last Updated 10/05/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents