Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Land Division

SUBJECT TITLE SOURCE
Land Division Kekahi mau mea a ka poe kahiko i mahele ai o Hawaii nei i ka wa kahiko. (Land and sea terms) Kuokoa, Mar. 7, 1868
Land Division He Manawa Hao wale anei keia, etc. (Boundary of the old ahupuaas) Kuokoa, Nov. 27, 1875
Land Division Ka Waiu me ka Meli. (Story of Kealaehu's wit) Hoku o Hawaii, Aug. 5, 1920
Land Division Ka Waiu me ka Meli (Land Divisions) Hoku o Hawaii, June 17, 1920
Land Division Ka Waiu me ka Meli (Plants) Hoku o Hawaii, July 1, 1920
Land Division Papa Hoakaka Kuauhau aina. (Chiefs and the land division ruled by each) Hawaii Holomua, May 13, 1893
Land Division No Na Aina Leialii o Hawaii nei. Kuokoa, Oct. 17, 1874
Land Division Kekahi mau mea a ka poe kahiko i Mahele ai o Hawaii nei i ka wa kahiko. (Land and sea terms) Kuokoa, Mar. 7, 1868


Last Updated 10/05/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents