Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Language

SUBJECT TITLE SOURCE
Language Ka Olelo Kumu o Hawaii nei. (Kakauia e Theodore Kelsey) Kuokoa, Feb. 18, 1921
Language Kupu ka olelo Hawaii ma Lahaina luna. Kuokoa, Mar. 7, 1868
Language Ka Olelo Hawaii ma Lahainaluna. Kuokoa, Mar. 28, 1868
Language He Mau Olelo Kahiko pohihihi maoli o ka wa kahiko. Kuokoa, June 26, 1924
Language Na Olelo Pohihihi a Paakiki a ka Poe Kahiko a John W. Kealaonapua i Hoolaha ai ma ka la 26 o June. Kuokoa, Oct. 2, 1924
Language E Hookanaka Kakou. (Hawaiian terms applied to man from babyhood to Death) Ke Au Hou, Sept. 21, 1910
Language Au Okoa Buke V. (Full of poetical and figurative speech) Ke Au Okoa, Apr. 22, 1869
Language Na Huaolelo Hawaii kahiko, eia mai, huli ia mai. (Olden time words, seek their definitions) Ka Loea Kalaiaina, Apr. 1, 1899
Language Ke Ano o ka Olelo Hawaii me ko Malaea. (Comparison of Hawaiian and Malay speech) Ke Au Okoa, July 29, 1869


Last Updated 10/05/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index

Hawaiian Language Newspapers Table of Contents