Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Legends

SUBJECT TITLE SOURCE
Legends Hiiaka-i-ka-poli-o-Pele. Ka Na'i Aupuni, 1905, Dec. 1-9, 11-16, 18-24, 26-30. 1906: Jan. 2-6, 8-12, straight on to May 31, incomplete.
Legends Moolelo o Hiiaka-i-ka-poli-o-Pele. Ka Leo O Ka Lahui, Jan. 5 to July 12, 1893
Legends Ka Moolelo Kaao no Namakaokapaoo. Kuokoa, 1894, May 19 to the end of the year. Continues in 1895 but the Museum has but one Kuokoa for that year.
Legends He Moolelo Kaao no Namakaokapaoo. Kuokoa, Jan. 5 to Apr. 6, 1917
Legends Moolelo no Kalino - keiki a Kailua me Holualoa. Ka Lahui Hawaii, begins Mar. 30, 1876
Legends Ka Mu o Laauhaelemai (Story of Strange race of people that lived in Wainiha, Kauai) Aloha Aina (daily) from Oct. 21 to Dec. 19, 1893
Legends Aukele-nui-a-Iku. (Full of kahuna and alii lore) Aloha Aina (daily) years 1893, 1894, 1895
Legends Story of Pikoiakaakaka (and Puapualenalena). Ke Au Okoa, begins in Dec. 18, 1865
Legends Story of Kalelealuaka. Ke Au Hou, May 4 to Dec. 14, 1910
Legends Legend of Kahaokamoku. (Incomplete) Ke Au Okoa, 1866
Legends Na Kamaa o Keawe a i ole na kamaa i ka a-i (Keawe's shoes or shoes worn around the neck). Story of Keawe's shoe carrier who forgot that he had the shoes hanging around his neck) Ka Lahui Hawaii, Aug. 26, 1899
Legends Story of Puakaohelo. Ke Au Okoa, begins of Apr. 21, 1870
Legends Kaupunohuula. A legend (continued) Sept. 1, 1911
Legends Na kaao a kekahi elemakule o Hawaii. Ke Au Okoa, May 8, 1865
Legends Story of Kamaakamahiai - later called Ke-aka-o-Ku. Aloha Aina, Jan. 7, 1910-1912
Legends He Wahi Moolelo (Pakaa) Kuokoa, Oct. 3, 1902
Legends Ka Moolelo o Kamaakamahiai. Kuokoa, June 18, 1870 to Jan. 21, 1871
Legends He Moolelo no ke Keiki Hoopapa o Puna Hawaii. Kuokoa, May 16, 1902 - begins and ends.
Legends He Moolelo Hawaii - Kiina na maka o Hema - Ehueehu Laka ike ana o Kaualeha. (Story of Hema & Laka) Kuokoa, July 11, 1902
Legends Ka Moolelo o Hema, he Koaie Ku Pali o Ka Makani Kaili Aloha o Kipahulu Maui. Kuokoa, 1920, Aug. 6, 20, 27, Sept. 3, Oct. 1, 15, 29, Nov. 5, 12, 26, Dec. 3, 10
Legends Hoonanea o ka manawa (Story of Kaukahoku) Kuokoa, Begins? Continues 1913, July 25, Aug. 1, 15, 22, 29, Sept. 12
Legends Kanaka Kino Uhane a me kona Kaihoeke Kino Kanaka. (A spirit and his human brother-in-law, a legend) Hoku o Hawaii, 1910 Aug. 18, 25, Sept. 8, 15, 22, Oct. 6, 20, Nov. 17, 24, Dec. 22 ends. Incomplete.
Legends He Moolelo no Kalino. Ka Lahui Hawaii, 1876 Mar. 30, Apr. 6, 13, 20, 27
Legends Ka Moolelo Kaao Hawaii no ke kaua nui Weliweli mawaena o Pele - Keahialoa me Waka - Keakaikawai. (Story of the battle between Pele and the Lizard Waka) La Loea Kalaiaina, 1899 May 13, 20, June 3, 17, 24, July 1, 8, 15, 22, 29, Aug. 12, 19, 26, Sept. 9, 16, 23, Oct. 7, 28, Nov. 4, 18, 25, Dec. 2, 16.
Legends Ka moolelo o Lau Nahenahe (A Legend) Ka Loea Kalaiaina, 1898, Mar. 21, 26, Apr. 2, 9, 16, 23
Legends He Moolelo Kaao Hawaii no Laukaieie. (A legend of Laukaieie) Ka Leo o Ka Lahui, 1894, Jan. 2 to June 29 - incomplete
Legends He Moolelo Kaao no Koolau, ke kaeaea o na pali nihoniho o Kalalau. (A legend of Koolau, a hero of Kalalau - an old Kauai tale) Ka Leo o Ka Lahui, 1893, July 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20
Legends Ke Akua e ke Kane E, He Ikeole e ka Wahine e. (Molokai Tales and Places) Kuokoa, 1921 - Oct. 7, 14, 28, Nov. 4, 18, Dec. 2, 23. (Done)
Legends Moolelo no Pikoi-a-ka-Alala. Kuokoa, Dec. 16, 1865 to Mar. 10, 1866
Legends Ka Moolelo o Kalelealuaka. (A Hawaii-Kauai Legend) Kuokoa, Apr. 9 to June 4, 1870
Legends No Hualele. (Story of a Konohiki) Kuokoa, Jan. 11, 1873
Legends He Wahi Moolelo no Kekahi Kanaka (Legend of Pauewalu) Kuokoa, Oct. 26, 1872
Legends He Kaao no Kauilani. (An Oahu-Kauai legend) Kuokoa, Sept. 18, 1869 to Feb. 12, 1870
Legends Moolelo no Hamanalau, hanai a Hawea. Kuokoa, Dec. 28, 1867 to Jan. 4, 1868
Legends He Moolelo no Aahoaka ke koa. (A Kauai Tale) - rest of tale lost Kuokoa, Dec. 30, 1876
Legends Makalei - ka Laa Pii Ona a ka I'a o Moaula-nui-Akea i Kaulana. (A legend of Waimanalo) Kuokoa, 1922 Jan. 6 to end of year goes on in 1923 to end of year.
Legends He Moolelo no Lonoikamakahiki. Kuokoa, Jan. 29, 1887 to June 16, 1888
Legends He Moolelo Hoonanea no Mikololou. Kuokoa, May 8, 1886
Legends Hoopololei Moolelo o Hiku. Kuokoa, Dec. 29, 1883
Legends Moolelo Kaao o Keaniniulaokalani. Kuokoa, Jan. 14 to Dec. 2, 1882
Legends Ka Moolelo o Kihaapiilani. Kuokoa, Jan. 12 to Aug. 23, 1884
Legends Ka Moolelo o Ninauapoe. Kuokoa, 1884, Feb. 23 to Mar. 8
Legends Ka Moolelo Kaao no ka Ao Melemele. Kuokoa, 1884 Sept. 6 to end of year - continue up to 1885, Apr. 18, Apr. 25, May 9, 23, 30, June 13, 27 pau.
Legends Ko kakou mau moolelo Hawaii. (Good for Hawaiians to know Hawaiian legends) Aloha Aina, June 15, 1899
Legends He Hoonanea no ka Manawa (Story of Keahialoa) Kuokoa, 1912, Aug. 2, 9, 16, 23, Sept. 6, 13, 20, Oct. 18, Dec. 6, 13, 27, Jan. 3, 10, 17, 24, 31, Feb. 7, 14, 21, Mar. 14
Legends Keahiakawelo. (A Legend of Lanai) Ka Nuhou Hawaii, May 3, 1873
Legends He mau mea i hoohalahala ia no na mea i loko o na kaao Hawaii. Kuokoa, Feb. 15, 1868
Legends Puhi-o-Kaala (Spouting cave of Kaala) Lanai tale. Ka Nuhou Hawaii, Mar. 21, 25, 28, Apr. 1, 11, 15, 25, 1873.
Legends Story of Kuaialii. (A Puna legend - a continued story) Kuokoa Home Rule, Sept. 1, 1911
Legends Laie-ka-wai. Ka Na'i Aupuni, 1906, Jan. 2-6, 8-22.
Legends Moolelo no Kepakailiula, keiki o ka moku o Puna paia aala i ka hala, helu ekahi o ka ikaika mai Hawaii a Kauai. Kuokoa, Sept. 10, 1925 (1 missing) Oct. 29, incomplete
Legends He Moolelo no Makuakaumana. (A Legend of Makuakaumana) Hoku o Hawaii, 1910, Mar. 24, 31, Apr. 7 (partly eaten by rats) 14, 21, 28, May 5, 12, 19, 26, June 16, 30, July 14, 21, Ends on July 28.
Legends Keliikau o Kau. (The Story of the shark god of Kau, Hawaii) Home Rule Republican, 1902, Jan. 6, Mar. 15, not complete
Legends Hiku i ka Nahele-He Kaao Hawaii. Ko Hawaii Ponoi, 1874 Feb. 4 to May, but never ended
Legends Legend of Wao - He Moolelo keia no Wao. Hoku o Hawaii, July 12, 1939
Legends He Moolelo Kaao no ka wahine kino uhane a me kana ipo kanaka. (The story of a spirit and her human lover) Hoku o Hawaii, 1909 June 5, June 24, July 22, 29, Aug. 12, 19, 26, Oct. 28, Dec. 23. 1910 Jan. 20, 27, Feb. 3, 17 incomplete and sketchy.
Legends Na Hoonanea o ka Manawa (Short stories) Hoku o Hawaii, Aug. 28, 1924
Legends Hoonanea o ka manawa. (Story of Kalaepuni) Begins? June 25, July 9
Legends Hoonanea o ka manawa Moolelo no Kekuhaupio Kekahi Kanaka Kaulana loa o ka Moku o Kona. Complete in Aug. 13, 1925
Legends Hoonanea na ka manawa - Moolelo no kekahi alii kaulana o ka moku o Kau. Complete Sept. 10, 1925
Legends Aia o Lonomuku i ka mahina. (Legend of woman in the Moon) Kuokoa, Mar. 30, 1865
Legends He Wahi kaao. (Brief story of boy lost in Panaewa Forest) Kuokoa, Jan. 18, 1862
Legends Ka Moolelo o Kawelonaakalailehua. Kuokoa, Kauai Story - Begins Mar. 7, 1863
Legends Ka Moolelo o Maui. (Story of Maui, the hero) Kuokoa, 1863, June 27, July 4, 1863
Legends Moluhi - he kaao no Hawaii nei. Kuokoa, July to Sept. 12, 1863
Legends He Moolelo no Eleio. Kuokoa, Sept. 5 to Nov. 21, 1863
Legends Moolelo Kaao no Kahikinaakala. Kuokoa, Nov. 13, ??year
Legends Hoonanea no ka Manawa. Moolelo no Lonoi kamakahiki ke alii ka'eae'a aohe lua ma ka hoopapa me ke kaua. Kuokoa, 1924 Mar. 20, 27, Apr. 10, 17, 24, June 5, 12, July 3, 17, 24, Aug. 7, 14, 28, Sept. 4, 11, 25, Oct. 16, 23, 30


Last Updated 10/05/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents