Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Lepers

SUBJECT TITLE SOURCE
Lepers Huakai Pookole i Koolau, na wahine noho anu o Nuuanu; Kahi i hana ia ai ke kanaka mua loa i Hawaii nei. Kuokoa, July 31, 1896
Lepers Ua Hoka (About Koolau, the leper) Ka Lei Momi, July 31, 1893
Lepers Ke Awawa o Kalalau Ka Lei Momi, July 19, 1893
Lepers Ai Manu Hou Ka Lei Momi, July 22, 1893
Lepers Moolelo o ke Kahua Ma'i Lepera. (The history of our leper colony from 1866 to 1898) Ka Loea Kalaiaina, 1898 May 21, Oct. 22
Lepers Huakai Nana i na Lepera. Kuokoa, June 27, 1874
Lepers Ka huakai Makaikai i na Lepera. Kuokoa, July 24, 1875
Lepers Ola i ka hua Pioi! (Pitiful tale of lepers on Molokai) Ko Hawaii Paeaina, 1878, Apr. 13, 20
Lepers The Life of the Lepers at Kalawao. Ke Au Okoa, Sept. 24, 1868
Lepers Ki Pu ma Kalalau. Kuokoa, July 1, 1893
Lepers Ka Huakai koa i Kalalau. Kuokoa, July 8, 1893
Lepers Hoi Nele i ke one o Hanakahi (Koolau the leper who hid in Kalalau, Kauai) Hawaii Holomua, July 15, 1893
Lepers Kela Huakai i Kalalau. Hawaii Holomua, 1893 July 22, 29, Aug. 5


Last Updated 10/05/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents