Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Meles and Chanting

SUBJECT TITLE SOURCE
Meles & Chanting Na Mele Moi - Na Mele kahiko o na Moi Aimoku. (A list of ancient meles belonging to ruling Chiefs) Ko Hawaii Paeaina, Jan. 11, 1879
Meles & Chanting Mele Hoalohaloha no ka Haku (Mele composed for Christ) Ke Au Okoa, Dec. 11, 1865
Meles & Chanting Na Ke Kuokoa i ka Elele poakolu, na mele inoa o na Alii. Kuokoa, Mar. 24, 1883 Na Lei o Hawaii, Apr. 14, 1883
Meles & Chanting Ka Pule Koihonua a Kaelewaipio no Iehova ke Akua. (Prayer chants composed by Kaelewaipio for Jehova, God.) Ka Loea Kalaiaina, May 28, 1898
Meles & Chanting Mele Ha'i Kupuna no Kalolowohilani, Imaikalani. (Geneological chant) Kuokoa, Aug. 4, 1911
Meles & Chanting Ke Mele a me ke kaona o ia mele i haku ia. (A mele and its inner thought) Kuokoa, Oct. 19, Nov. 9, 1922.
Meles & Chanting He Mau Ninau na ka Olohe e pane. (Questions answered by an expert on how to chant an oli) Kuokoa, ??
Meles & Chanting Mele Hawaii - Hawaiian Poetry Hoku o Hawaii, Jan. 11, 18, Feb. 1
Meles & Chanting He Mau Ninau na ka Olohe e pane. (Questions answered by an expert on how to chant an oli) Kuokoa, Aug. 7, 1924
Meles & Chanting He Kanikau no ka Haku. (Dirge for Jesus, composed by Kaele-o-Waipio) Ka Hoku o Hawaii, ??
Meles & Chanting Helen Roberts ma Waimea. Hoku o Hawaii, 1924, Jan. 3, 10
Meles & Chanting Na Opua i koe i hoolaha ia e Kalaiwa. Hoku o Hawaii, Jan. 24, 1924
Meles & Chanting Pololei ole na Haina. (On rules of chanting olis) Hoku o Hawaii, July 3, 1924
Meles & Chanting Na Mele Moi - Na Mele kahiko o na Moi Aimoku. (A list of ancient meles belonging to ruling chiefs) Ko Hawaii Paeaina, Jan. 11, 1879
Meles & Chanting Na Ke Kuokoa i ka Elele Poakolu, na mele inoa o na alii. Kuokoa, Apr. 14, 1883
Meles & Chanting Mele Hoalohaloha no ka Haku. (Mele composed for Christ.) Ke Au Okoa, Dec. 11, 1865


Last Updated 10/08/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents