Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Missionaries

SUBJECT TITLE SOURCE
Missionaries Ke ano o ka hana o ka Haku ma ka Paeaina o Maikonisia, mokupuni o Mile. (The nature of the work for the Lord on the islands of Mile in the Marshall group) Ka Lahui Hawaii, 1877 : Feb. 8, Feb. 15, Feb. 22, Mar. 1, Mar. 8, Mar. 29 - missing (?), Mar. 22, April 26, May 3, May 24 - Pau - signed Mary K. Kahulumanua (?)
Missionaries He La i Noho ia iwaena o na poe ai kanaka. (Whalon & Kekela in the Marquesas) Kuokoa, Feb. 27, 1864
Missionaries Ka Makuahine Fatuhiva maikai - The good Fatuhivan mother (The rescue of Whalen by Kekela and others in the Marquesas) Ke Au Okoa, Mar. 26, 1868
Missionaries Na Nuuhiva (Young people sent here to be educated) Kuokoa, Mar. 30, 1867
Missionaries Moolelo no na Missionari mua loa. Kuokoa, Aug. 15, 1919
Missionaries Piha haneri makahiki o ka haalele ana o na Missionari ia Bosetona ma Nehinei. Kuokoa, Oct. 24, 1919
Missionaries Ka Hokwao. (The building of the ship Morning Star) Ka Hae Hawaii, Apr. 8, 1857
Missionaries Ke Kukulu Hale ana me Kona Loina. Hoku o Hawaii, Jan. 11, 1923 (Building of old Churches on Hawaii) Hoku o Hawaii, Jan. 18, 1923 (House Building) Feb. 8,15, 22, Mar. 8, 15, 1923.
Missionaries Ka Hoomaka ana o ka Ekalesia o Kaumakapili. Kuokoa, Oct. 18, 1901
Missionaries Ka Hoomaka ana o ka Ekalesia o Kaumakapili. Kuokoa, Oct. 18, 1901
Missionaries Huro! Huro! Ka La Hookahakaha o na Iwa o Kauaohaao, Kau. (Completion and Dedication of Kauaohaao Church) Kuokoa, Apr. 30, 1870
Missionaries Dedication of Kaumakapili Church. Ke Au Hou, Nov. 22, 1911
Missionaries No ka Luakini ma Waialua. Ka Elele Hawaii, June 4, 1846
Missionaries Komoia ana o ka Luakini Mokuaikaua. (Dedication of Mokuaikaua Chapel ) Telling of the history of coming of missionaries, noted places, etc.) Ka Lahui Hawaii, Sept. 2, 1899
Missionaries Biography of Kane-wai-lani (Story of a religious man) Ke Au Okoa, 1866 Feb. 20, 27, Mar. 5, 12, 19, Apr. 2
Missionaries He wahi moolelo no J.W. Kanoa no kona hoho ana mai Hawaii a hiki i Ualana. Ka Hae Hawaii, Dec. 10, 17, 1856
Missionaries No ka unuhi ana i ka Palapala Hemolele iloko o ka Olelo Hawaii. (Translating of Bible into Hawaiian) Ka Hae Hawaii, July 8, 1857
Missionaries Ko J. Kekela Palapala aloha hope i na Ekalesia a pau ma Hawaii nei. (Rev. Kekela's farewell letter to all the churches in the island) Ka Hae Hawaii, 1859 Jan. 19, 26, Feb. 9, 16, 23, Mar. 2, 9, 23
Missionaries Ka Makua Laiana me Kukahekahe. (An anecdote of Lorenzo Lyons) Hoku o Hawaii, Apr. 9, 1908
Missionaries No ka Iubile o L. Laiana. Ko Hawaii Paeaina, Aug. 12, 1882
Missionaries The obedient servant (Bingham) Ka Malamalama, July 29, 1909
Missionaries The Gospel of Eternal Life Ka Malamalama, Aug. 19, 1909
Missionaries The First to Bring the Torch of the Gospel Ka Malamalama, Aug. 19, 1909
Missionaries The Coming of the Missionaries Ke Au Okoa, June 16, 1870
Missionaries L. Laiana ka Haipule a me ke Kahunapule Katolika (L. Lyons the pious and the Catholic Priest ) Anecdote of the two men and a cat that appeared in answer to prayer. Lahui Hawaii, Sept. 2, 1899
Missionaries He Palapala Hawaii Kahiko Kanalima Makahiki. (Old Letter, 50 years old. From Kapiolani wife of Naihe to Rev. James Ely) Ko Hawaii Paeaina, Mar. 28, 1891
Missionaries Molokai (New Church just completed) Ka Nononona, May 14, 1844
Missionaries Moolelo o ko ka "Hoku Ao" huli hoi ana i ka home. Ka Lahui Hawaii, Feb. 10, 1876
Missionaries Nu hou mai Maikonisia mai - na hana a J.W. Kanoa ma ka paeaina Gilibati. Ka Lahui Hawaii, Mar. 2, 16, 1876
Missionaries Ka moolelo o ka huakai a ka "Hoku Ao" ma Maikonisia. Ka Lahui Hawaii, Mar. 16, 23, 30, Apr. 6, 1876
Missionaries He lono mai Maikonisia. Ka Lahui Hawaii, Dec. 7, 1876
Missionaries Palapala a Rev. J. Kekela. Ka Lahui Hawaii,Apr. 29, 1875
Missionaries He Lono mai Maikonisia mai. Ka Lahui Hawaii, Dec. 7, 1876
Missionaries Hoike o E. Bailey ka elele o ka Papa Hawaii no ka pae moku o maikonisia. Ka Lahui Hawaii, Mar. 8, 1877
Missionaries Nu hou mai ka pae aina o Nuuhiwa! (Mai ia Rev. T. Kauwealoha mai) Ka Lahui Hawaii, Jan. 11, 1877
Missionaries Nu hou mai ka paeaina o Nukuhiwa. Ka Lahui Hawaii, Mar. 1, 1877
Missionaries Ka moolelo o ko makou holo ana i maikonisia. Kuokoa, Apr. 23, 30, 1864
Missionaries He Palapala mai Maikonisia mai. (From J.H. Mahoe) Kuokoa, Nov. 22, Dec. 20, 1862
Missionaries Nu hou o Maikonisia mai. Kuokoa, Jan. 19, 1865
Missionaries Palapala a J.A. Kaelemakule mai E bona mai. Kuokoa, Apr. 6, 1865
Missionaries He mau olelo no loko o ka Palapala hoike kihapai a J.H. Kaiwi o Onoa Futuhiwa. Kuokoa, Apr. 27, 1865
Missionaries Ke ano o ka hana a ka Haku ma ka paeaina o Maikonisia ma ka mokupuni o Mile. Ka Lahui Hawaii, Feb. 8, 15, 22, Mar. 1, 8, 22, Apr. 19, May 3, 24, 1877.
Missionaries No Fatuhiwa mai. (Mai ia Rev. Kauwealoha mai) Ka Lahui Hawaii, Aug. 16, 1877
Missionaries Na hana a na missionari Amerika iloko o keia paeaina. Kuokoa, Oct. 15, 1864
Missionaries Ke ku ana mai o Hoku-Ao. Kuokoa, Apr. 20, 1865
Missionaries No Maikonisia mai. Kuokoa, Sept. 26,1863
Missionaries Mai nuuhewa mai Kuokoa, Dec. 9, 1865
Missionaries No ka moku Hoku Ao. Kuokoa, Dec. 16, 1865
Missionaries No Maikonisia mai Kuokoa, Dec. 23, 1865
Missionaries Mai a Rev. J.W. Kanoa mai Kuokoa, Dec. 23, 1865
Missionaries Mai Maikonisia mai Kuokoa, Jan. 20, 1866
Missionaries Mai Maikonisia mai Kuokoa, Jan. 27, 1866
Missionaries Nu Hou Misionari mai a Kekelamai Kuokoa, Apr. 21, 1866
Missionaries Mea Hou Misionari Kuokoa, May 26, 1866
Missionaries Nu Hou Misionari Kuokoa, Sept. 15, 1866
Missionaries Mai Maikonisia mai Kuokoa, Dec. 22, 1866
Missionaries Palapala no Maikonisia mai Kuokoa, Dec. 29, 1866
Missionaries Mai a Rev. J.W. Kanoa mai Kuokoa, June 6, 1874
Missionaries No ko Nuuhiwa pae aina Kuokoa, July 4, 1874
Missionaries He Leta mai Maikonisia mai Kuokoa, Dec. 14, 1878
Missionaries He Leta mai Maikonisia mai Kuokoa, Feb. 23, 1879
Missionaries He Leta mai Maikonisia mai Kuokoa, May 15, 1886
Missionaries Ka Huli hoi ana mai on na Misionari Hawaii mai na Aina Pegana mai no ke One hanau nei. Kuokoa, Apr. 14, 1894
Missionaries Leka mai Maikonisia mai Kuokoa, Feb. 19, 1881
Missionaries Leka mai Nuuhiva mai Kuokoa, Mar. 19, 1881
Missionaries Leka na Rev. J. Kekela Kuokoa, Feb. 17, 1883
Missionaries He mau leka mai Maikonisia mai Kuokoa, Mar. 10, 1883
Missionaries Leta mai o Lelo mai Kuokoa, Jan. 21, 1882
Missionaries Leta na Rev. J.W. Kanoa mai Kuokoa, Jan. 28, 1882
Missionaries Ka Huakai Pokole i ka Mokupuni o Manokalani po. Kuokoa, Feb. 24, 1899
Missionaries Ka Malamalama ma Micronesia. (Life of Rev. James Kekela) Kuokoa, Jan. 18, 1901
Missionaries 1852 Ka Huakai Mua 1852 Kuokoa, Jan. 25, 1901, Feb. 1, 15, 22
Missionaries Moolelo o ka "Hoku Ao" mua. Kuokoa, Sept. 1, 1866
Missionaries Ke ku Ana mai o "Hoku Ao" hou Kuokoa, Mar. 16, 1867
Missionaries Ka Hookipa ana i ka "Hoku Ao" Kuokoa, Mar. 23, 1867
Missionaries Ka Hookipa ana ia "Hoku Ao" ma Hilo Kuokoa, Apr. 13, 1867
Missionaries Ka Holo ana o Hoku Ao i Hilo Kuokoa, Apr. 13, 1867
Missionaries He Moolelo no Hoku Ao Kuokoa, Feb. 5, 1868
Missionaries No ka Hoku Ao ma Maikonisia Kuokoa, Dec. 10, 1868
Missionaries He Wahi Moolelo Pokole no ka holo ana aku o ka Hoku-Ao i ka pae aina o Nuuhiva. Kuokoa, May 15, 22, 29, 1869
Missionaries Na Hana Kuwaho no ka Hoku Ao Kuokoa, June 19, 1869
Missionaries Nu Hou Misionari Kuokoa, Feb. 12, 1870
Missionaries Nu Hou mai Butaritari mai Kuokoa, Feb. 12, 1870
Missionaries No Butaritari mai Kuokoa, Feb. 26, 1870
Missionaries Nu Hou Misionari Kuokoa, Feb. 26, 1869
Missionaries Nu Hou Misionari Kuokoa, Mar. 2, 1870
Missionaries Nu Hou Misionari Kuokoa, Mar. 19, 1870
Missionaries Palapala mai a J.W. Kanoa mai Kuokoa, Mar. 19, 1870
Missionaries Nu Hou Misionari Kuokoa, Mar. 26, 1870
Missionaries Nu Hou Misionari Kuokoa, Mar. 9, 1870
Missionaries Nu Hou Misionari Kuokoa, Apr. 16, June 4, Nov. 5, Sept. 12, Nov. 19, Nov. 26, 1870
Missionaries Mai Maikonisia mai Kuokoa, June 4, Oct. 1, 1870
Missionaries Mai Maikonisia Hikina Kuokoa, Jan. 14, Feb. 18, 1871, Mar. 11, Apr. 8, 1871
Missionaries Nu hou mai Maikonisia mai Kuokoa, May 6, 1871
Missionaries Nu hou ano e mai ka paeaina o Makala Kuokoa, Aug. 5, 1871
Missionaries Mai Maikonisia mai Kuokoa, Jan. 5, 1867
Missionaries Mai a Laioha mai Kuokoa, Jan. 12, 1867
Missionaries Palapala no Maikonisia mai Kuokoa, Jan.12, 1867
Missionaries Mai Maikonisia mai Kuokoa, Apr. 8, 1867
Missionaries Mai Fatuhiva mai Kuokoa, June 15, 1867
Missionaries Palapala hoike no ka holo ana i ka pae moku o Nuuhiva Kuokoa, June 22, 1867
Missionaries Mai a Rev. J.W. Kaiwi mai Kuokoa, Apr. 20, 1867
Missionaries Palapala a Rev. A. Kaukau Kuokoa, June 22, 1867
Missionaries Palapala a Z. Hapuku mai Tatuhiva mai Kuokoa, June 29, 1867
Missionaries Mai a Rev J.W. Kanoa mai o Maikonisia Kuokoa, Aug. 3, 1867
Missionaries Mai a J.A. Kaelemakule mai Kuokoa, Aug. 10, 1867
Missionaries Akahi a lohe hou ia ke Rev. L. Kauwealoha - He aniani nana ke Kuokoa wahi ana - Na anoai o Hakahetau Uapou. Kuokoa, Feb. 1, 1907
Missionaries Nu Hou Misionari mai Maikonisia mai Kuokoa, July 15, 1865
Missionaries No Maikonisia mai Kuokoa, Aug. 5, 1865
Missionaries No Maikonisia mai Kuokoa, Aug. 12, 1865
Missionaries No Maikonisia mai Kuokoa, Sept. 16, 1865
Missionaries No Maikonisia mai Kuokoa, Sept. 23, 1865
Missionaries Nu Hou Misionari Kuokoa, Sept. 30, 1865
Missionaries Eia ka Moolelo o ko makou Hele Ana i E bona Oct. 21, 1865
Missionaries Palapala mai Uapou mai Oct. 21, 1865
Missionaries Ma na paeaina o Maikonisia mai Nov. 25, 1865
Missionaries Ka Moolelo o Doreda Kaholo - (Biography of Dorcas Kaholo wife of Rev. J. W. Kanoa, who died in the Gilbert Islands) Ka Lahui Hawaii, Oct. 7, 1875
Missionaries Palapala na Rev. J. Kekela Ka Lahui Hawaii, Apr. 29, 1875
Missionaries Leta no Nuuhiva mai Ka Lahui Hawaii, Sept. 2, 1875
Missionaries Leka mai Maikonisia mai. Ka Lahui Hawaii, June 10, 1875
Missionaries Mai Maikonisia mai. Ka Lahui Hawaii, Sept. 2, 1875
Missionaries Ka Moolelo no Maikonisia. Ko Hawaii Paeaina, 1878 Feb. 16, Apr. 6


Last Updated 10/08/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents