Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Molokai

SUBJECT TITLE SOURCE
Molokai Travels about Molokai. Ke Au Okoa, 1867, Sept. 5, 12, 18, 26 - See HE notes, Fal. I.: 3013 - 3024
Molokai Molokai News (Channel between Molokai and Maui - M. Heulu annointed preacher - Home of King Kamehameha V at Kaunakakai) (translated) Ke Au Okoa, Feb. 24, 1870
Molokai He hiona walohia o ke aupuni poepoe. Ka Lahui Hawaii, Dec. 6, 1877
Molokai Ka Aina Makani a Hina. (Molokai-places) Ka Lahui Hawaii, Aug. 31, 1876
Molokai Ikemaka i ka nani o Pukoo me Wailau, Molokai. (translated) Kuokoa, 1912, Aug. 2, 9
Molokai Na Pali Koolau o Molokai i kaulana i ke heke. (translated) Kuokoa, Aug. 19, 1921
Molokai O Kahi wai auau o ke alii ua loaa hou. (Bathing place of Kamehameha V re-discovered) Kuokoa, Apr. 14, 1922
Molokai He Wahi Moolelo o na Kona o Molokai i ke au o Kamehameha I, ka na'i aupuni. (A Tale of the Kona side of Molokai in the time of the conqueror, Kamehameha I) Kuokoa, May 11, 1922
Molokai Leka a A.S.W. King, Lukanela o na aumokukaua Amerika i ko oukou mea kakau. (About Molokai) Kuokoa, June 15, 1922
Molokai Huakai Makaikai ia Molokai. (translated) Kuokoa, July 6, 1922
Molokai Huakai Makaikai i ka Mokupuni o Molokai-nui-a-Hina. (translated) Puka La Kuokoa, 1893, May 22, 23, 24
Molokai Hoomaha i ka ikiiki wela o ka kaona. (Travel from Honolulu to Molokai) (translated) Kuokoa, Sept. 2, 9, 16, 23, 1921.
Molokai Ka Make ana o ka Mea Kiekie, Ke Alii Ruta Keelikolani. Ka Hawaii Paeaina, June 2, 1883
Molokai Kalawao Molokai. (Travels of members of Legislature to Molokai on the Kilauea) Ka Lahui Hawaii, July 6, 13, 20, 1876
Molokai Huakai Makaikai no Halawa a me na pali Koolau o Molokai. (translated) Ka Lahui Hawaii, Aug. 2, 1877
Molokai Na Mea Hou o Molokai. Kuokoa, Aug. 7, 1875


Last Updated 10/08/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents