Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Oahu

SUBJECT TITLE SOURCE
Oahu Ka Aekai o Maunalua a me kona mau hiohiona. Kuokoa, Mar. 4, 1921
Oahu Aekai o Waialae-nui Ame Waialae-iki. Kuokoa, June 18, 1920
Oahu Complaint that konohiki took all the hala at Kahuku, Oahu. Ka Elele Hawaii, Sept. 24, 1855
Oahu Na Wahi Pana o Ewa i hoonalowaleia i keia wa hiki ole ke ike ia. (Noted place in Ewa no being forgotten) Ka Loea Kalaiaina, 1899 June 3, 10, July 1, 8, 15, 22, 29, Aug. 19, 26, Sept. 9, Oct. 28, Nov. 11, 18, Dec. 2. 1900 Jan. 13.
Oahu He 43 la ma ke Kapitala o Honolulu. (43 days in Honolulu - a description of the town at that time) Ko Hawaii Pae Aina, Dec. 4, 1880
Oahu Mamala ka Hae Nalu Kaulana (Place in Honolulu) Hoku o Hawaii, Dec. 15, 1910
Oahu Ka Noho ana o na Moremona ma Laie. Kuokoa, Feb. 6, 1875
Oahu He moolelo no ke kahukula nui i kona kaapuni ana i ka mokupuni o Oahu (The travels of the superintendant of the schools around Oahu.) Ke Au Okoa, May 15, 22, 1865
Oahu Ka Huakai Pokole i Koolauloa. Kuokoa, 1896 Sept. 18, 25, Oct. 2, 9.
Oahu No ka lawe ana i ka wai o Manoa i Honolulu. Kuokoa, Mar. 27, 1875
Oahu He Mea Hou no Waialua (Waialua News) Ke Au Okoa, June 15, 1871
Oahu Ka Huakai Makaikai ia Koolau. Ke Au Okoa, May 29, 1865
Oahu Ko Honolulu Moho Ana i keia maulo (Honolulu as She is Today) Ke Au Okoa, May 25, 1871
Oahu Laie, Oahu (Place) Ke Au Okoa, Dec. 2, 1869
Oahu Ka Huikai i Koolau - A Journey to Koolau, Oahu. (Description of Places) Ke Au Okoa, Dec. 24, 1866
Oahu Honolulu me kona mau hiohiona. (Honolulu and her places of interest) Ke Au Okoa, 1867 Jan. 28, Feb. 4, Mar. 4, May 16, May 26, June 13.
Oahu Where the name Ka-wai-ahao came from. Ke Au Hou, May 3, 1911
Oahu Ka Huakai Pokole i Koolauloa. Kuokoa, 1896 -- Sept. 18, 25, Oct. 2, 9
Oahu Na Anoai o ka Pali Hauliuli o ke Koolau. Kuokoa, June 25, 1897
Oahu No Waialua, Oahu. Kuokoa, Nov. 13, 1875
Oahu Ke Awa o Puuloa (Na Leta) Kuokoa, 1893, Jan. 14, 21
Oahu Na mea kaulana o Waiahole. Kuokoa, Sept. 16, 1865
Oahu No ke Ala pali o Nuuanu. Kuokoa, Feb. 14, 1874
Oahu Na Hiohiona o ka Aina Waimanalo. Kuokoa, Oct. 14, 1871
Oahu Hookahi Po i Lihue. (Places-Oahu) Ka Lahui Hawaii, Feb. 3, 1876
Oahu Naue i ka makaikai i ka mokupuni a Kakuhihewa. Kuokoa, Jan. 25, 1868
Oahu Ka Hele Malihini ana ma Honolulu. Kuokoa, 1867, July 27, Aug. 3, 10, 17, 24, 31, Sept. 7, 21, Oct. 12, 19, 26, Nov. 9, 23
Oahu Ka Hoonanea o ka Manawa-Waimanalo. (All about Waimanalo) Kuokoa, 1906, Oct. 26, Nov.2
Oahu Na Pana kaulana o na inoa o ka mokupuni Oahu. (Well known places on Oahu) Aloha Aina, 1919, Jan. 25, Feb. 1, 8, 15, 21, 28, Mar. 15, 28, Apr. 4, 18, 25, May 9, Aug. 8, 22, 29, Sept. 5, 19
Oahu Na Wahi pana a kaulana o Honolulu, Oahu nei i Uhiia a nalowale loa hoi i keia au hou. Aloha Aina, Sept. 28, 1896
Oahu O Kahuku Aina Lewa. Kuokoa, June 29, 1922
Oahu Na Hiohiona o Koolauloa. (Interesting places in Koolauloa) Ko Hawaii Ponoi, 1873 Nov. 26, Dec. 3.
Oahu Moanalua i kela au i hala aku a o Moanalua i keia au e nee nei. (Moanalua, past and present.) (translated) Kuokoa, 1922, Feb. 17, Mar. 3, 10, 17, 31, Apr. 7, 21, May 4, Aug. 17, 31
Oahu Kuu Kamaaina i ka ua Kukalahale (Place names in Honolulu) Kuokoa, Jan. 24, 1919
Oahu Haa Piliaama i ke kalaku o Waimea (Oahu Places) Kuokoa, July 13, 1923
Oahu Honolulu a me kona mau luhiehu. (Honolulu and interesting things about it) Kuokoa, Oct. 28, 1921


Last Updated 10/08/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents