Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Stones

SUBJECT TITLE SOURCE
Stones Ka naaupo o ka wa kahiko. (The throwing of a kupua rock down a hill) Kuokoa, Oct. 24, 1874
Stones He Ouli kupanaha. (Pebbles beside Honolii stream moved by themselves) Aloha Aina, Oct. 19, 1899
Stones Hoomanakii (People who were worshipping a stone God) Ka Hae Hawaii, Apr. 21, 1858
Stones He Oahi ua Pohaku Ana Nei. (Stones and description) Kuokoa, Aug. 19, 1921
Stones He Moolelo Kupua no Kaumana i lilo i pohaku. (An Oahu legend) Kuokoa, July 4, 1919
Stones Ke Moolelo o Naha Pohaku. Hoku o Hawaii, 1915 Dec. 9, 16, 23
Stones E hoihoi ia aku ana ka pohaku i'a Malei i Makapuu. Kuokoa, Mar. 11, 1921
Stones Pohaku Makaikai nui ia. (Iao, Maui) Kuokoa, Feb. 9, 1865


Last Updated 10/08/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents