Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Trees

SUBJECT TITLE SOURCE
Trees Hawaiian Woods are Better. Oi aku na Laau Hawaii Hoku o Hawaii, June 26, 1939
Trees He mau Kumulaa Iliahi Kapaianaha. Ekolu e ku nei Iluna o ka Pali o Kealakekua. Kuokoa, Sept. 18, 1924
Trees Ka Wauke kukahi o Kulioli e Kaulana nei. (Kuloli's famous wauke tree) Kuokoa, Feb. 22, 1923
Trees Algeroba planted on dry plains. Ke Au Okoa, Aug. 5, 1869


Last Updated 10/08/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents