Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Volcanoes, Lava Flows

SUBJECT TITLE SOURCE
Volcanoes, Lava flows Owela ke ahi a ka wahine, hanini i Hilo e. Kuokoa, July 14, 1899
Volcanoes, Lava flows Ka Pele o Mauan Loa Kuokoa, July 21, 1899
Volcanoes, Lava flows O Hiiaka ma no anei keia i ka poli o Pele? O na hoahanau no anei keia o ka wahine aohu keokeo? Kuokoa, Aug. 18, 1899
Volcanoes, Lava flows Iho ka pele i kai o Kona-Imu puhi o kai o Keei. Ka Lahui Hawaii, Mar. 1, 1877
Volcanoes, Lava flows Ua halawai me ka Wahine o ka Luahi. Ka Lahui Hawaii, Mar. 8, 1877
Volcanoes, Lava flows Nani ka hiona o ka pele. (Volcanic flow from Mokuaweoweo heading toward Hilo) Aloha Aina, July 17, 1899
Volcanoes, Lava flows Na lono hope loa. Aloha Aina, July 11, 1899
Volcanoes, Lava flows Puoho o Madame Pele. Aloha Aina, July 7, 1899
Volcanoes, Lava flows Ke Ahi A Honua a ka Wahine. Kuokoa, May 1, 1896
Volcanoes, Lava flows Wahine o ka Lua (Woman of the Pit) (Account of eruption in Kau). Ke Au Okoa, Apr. 18, 1868
Volcanoes, Lava flows Mau Kamahele Makaikai i ka wahine o ka Lua, Ka-lua-o-Pele, Kilauea, o ke kamahao o na kamahao. Kuokoa, 1894 Jan. 6,13, 20, 27. Feb. 10, 17. Mar. 10.
Volcanoes, Lava flows Ke Ahi Pele Nui ma Hawaii. Kuokoa, Apr. 18, 1868
Volcanoes, Lava flows No ka Pele (Lava flow at Kiholo, Kona, Hawaii) Ka Hae Hawaii, Nov. 9, 1859
Volcanoes, Lava flows O Hawaii aina Pele. (Hawaii and her volcanic eruptions) Ka Hae Hawaii, Mar. 16, 1859
Volcanoes, Lava flows Ka Hotele i ka Lua o Pele. Kuokoa, Aug. 15, 1891
Volcanoes, Lava flows Ka Pele Ai Honua. Kuokoa, Jan. 29, 1885
Volcanoes, Lava flows Ka Huakai Makaikai i ke ahi pele. Kuokoa, 1885 Feb. 12, 19
Volcanoes, Lava flows Ka Weli o Hilo, ai hamuhamu ke ahi pele i na lehua me ka papa pahoehoe o Mokaulele. Kuokoa, Aug. 20, 1881
Volcanoes, Lava flows Ka Pele ma Hilo. Ka Elele Poakolu, July 6, 1881
Volcanoes, Lava flows No ka Pele. Ka Elele Poakolu, July 27, 1881
Volcanoes, Lava flows Ke Ahi a ka Wahine. Ka Elele Poakolu, Aug. 17, 1881


Last Updated 10/08/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents