Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index


Wise Sayings and Riddles

SUBJECT TITLE SOURCE
Wise sayings & Riddles What the clever sayings are like. Ke ano o ka olelo Hookaau. Hoku o Hawaii, Apr. 26, 1939
Wise sayings & Riddles Clever sayings of our ancestors. Olelo Hookaau o na kupuna i hala aku. Hoku o Hawaii. Apr. 26, 1939
Wise sayings & Riddles Na olelo Naauao (Wise sayings). Kuokoa, Aug. 31, Sept. 14, 1922
Wise sayings & Riddles Kahi Mau olelo noeau a na kupuna. Kuokoa, Sept. 28, 1922
Wise sayings & Riddles Kekahi mau olelo noeau pookela a me ke kaona o ka olelo. Kuokoa, Dec. 7, 1922
Wise sayings & Riddles Na olelo noiau a i ole noeau. Kuokoa, Feb. 15, 22, 1923
Wise sayings & Riddles Na Olelo Noeau. Kuokoa, Nov. 1, 1923
Wise sayings & Riddles E Malama ia na Olelo Noeau a me na nane a na hawaii- (Kelsey) Kuokoa, Jan. 18, 1923
Wise sayings & Riddles Haina o na olelo Noeau a Mr. Theodore Kelsey. Kuokoa, Feb. 1, 1923
Wise sayings & Riddles Wehewehe ana i na ninau hoonanea a Mr. Theodore Kelsey ke kilo ia (Wise Sayings) Kuokoa, Mar. 22, 1923
Wise sayings & Riddles Ku Kalai Aupuni o ke au Kahiko (War riddles) Ka Lei Rose o Hawaii, June 15, 1898
Wise sayings & Riddles Kekahi mau Olelo Hawaii Naauao. (Some wise saying of Hawaii) Kuokoa, May 18, 1922
Wise sayings & Riddles Na Nanenane o ke au kahiko o Hawaii nei. Hoku o Hawaii, Apr. 9, 1914
Wise sayings & Riddles Ka Nane Huna a Kauikeaouli. (Kauikeaouli's prophetic riddle and with too much explanation). Aloha Aina, 1895 July 7, Aug. 3, 10, 17, 24, 31, Sept. 7, 14, 28, Oct. 5, 12, 19, 26, Nov. 2, 9, 16, 30, Dec. 7, 14, 21, 28. Jan. 4, 18, 1896.
Wise sayings & Riddles Oihana Lua a Hawaii Lahui. Kuokoa, July 19, Aug. 2, 1923.
Wise sayings & Riddles Cowboys of Hawaii nei - by Inez Ashdown Hoku o Hawaii, Apr. 26, 1939


Last Updated 10/08/2001

Back to Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents