Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


Alii's After Kamehameha I

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
Alii's after Kamehameha I Story of Kamehameha I (a continued story) Kuokoa Home Rula, Sept. 1, 1911
Alii's after Kamehameha I Kanikau Hou ka Lahui. Kapiolani, ua hala. Kuokoa, June 30, 1899
Alii's after Kamehameha I Funeral of Kamehameha IV. Kuokoa, 1864 Jan. 30, Feb. 6
Alii's after Kamehameha I Ke ola a me ka make ana iho nei o Victoria K. Kaahumanu (Biography and obituary) Kuokoa, 1866, June 9, 16, 30, Aug. 4, 18.
Alii's after Kamehameha I Ke Ola a me ka make ana iho nei o Victoria K. Kamamalu. (Biography and obituary) Kuokoa, 1866, June 9, 16, 30, Aug. 4, 18.
Alii's after Kamehameha I Kanaenae aloha no ka mea i make. (Chiefs and their doings during Kaahumanu's regency) Kuokoa, 1869 Jan. 16, 30.
Alii's after Kamehameha I Ka nee ana a ka huakai a ke Keikialii. Kuokoa, 1874, Sept. 12, 26
Alii's after Kamehameha I Ke Alii ka Moi Kalakaua. Kuokoa, 1875, Jan. 2, 16, 23, 30. Feb. 6,13.
Alii's after Kamehameha I Moiwahine Liliuokalani ma Hawaii. Kuokoa, 1891, May 16, 23
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai a ke Alii ka Moiwahine Liliuokalani i ka panalaau o Kalawao. Kuokoa, 1891, May 2, 9
Alii's after Kamehameha I He Moolelo no Kalanimoku. Kuokoa, Apr. 10, 1881
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai a kalani Kalakaua (Hawaii) Kuokoa, Apr. 11, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai alii (Maui) Kuokoa, Apr. 18, 1874
Alii's after Kamehameha I Ke Keiki Alii i Hanalei Kuokoa, Apr. 24, 1874
Alii's after Kamehameha I Ke Keiki Alii i Hanalei. Kuokoa, Apr. 24, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka moolelo i ke au ia Kamehameha elima. Kuokoa, Aug. 22, 1874
Alii's after Kamehameha I Apo Aloha ia o Kalani me ka Mailani nui. Kuokoa, Aug. 22, 1891
Alii's after Kamehameha I Ka Make Ana o ka Mea Kiekie. (Death of John O. Dominis) Kuokoa, Aug. 29, 1891
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai alii. Kuokoa, Aug. 29, 1891
Alii's after Kamehameha I Na hoomanao ana no Kamehameha V. (He Moi Wiwo ole, he mo'i naauao) (Short Biography) Kuokoa, Dec. 12, 19, 26, 1902. Jan. 16, 1903.
Alii's after Kamehameha I Ka La Hanau o Ke Alii Kiekie, Pauahi Bishop. (With biography) Kuokoa, Dec. 20, 1901
Alii's after Kamehameha I Ka Moolelo o Kaahumanu. Kuokoa, Dec. 25, 1880. Jan. 1, 1881 to Jan. 15, 1881 ended
Alii's after Kamehameha I Death of Kamehameha IV Kuokoa, Dec. 5, 1863
Alii's after Kamehameha I Kamehameha V proclaimed King Kuokoa, Dec. 5, 1863
Alii's after Kamehameha I Untitled (Story of Kekuanaoa's wives and family) Kuokoa, Dec. 5, 1868
Alii's after Kamehameha I Na Mea Hou o Lihue Kauai. (Kalakau's birthday) Kuokoa, Dec. 5, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Moiwahine ma Hana. Kuokoa, Dec. 9, 1876
Alii's after Kamehameha I Ka Moi ma Bosetona Kuokoa, Feb. 20, 1875
Alii's after Kamehameha I Ka Hoi ana mai o ke Alii Kalakaua Kuokoa, Feb. 20, 1875
Alii's after Kamehameha I Moe i ka Maha Kuokoa, Feb. 21, 1891
Alii's after Kamehameha I He Moolelo no Keopuolani. Kuokoa, Feb. 27, 1881
Alii's after Kamehameha I Kanikau Hou o Hawaii. Ua Pio! Ua Pouli. (Death of Likelike) Kuokoa, Feb. 5, 1885
Alii's after Kamehameha I Ha Mau Hoike hou no ke Alii ka Moi Kuokoa, Feb. 7, 1891
Alii's after Kamehameha I Na Pihe Kumakena Kuokoa, Feb. 7, 1891
Alii's after Kamehameha I I Moi no ko Hawaii paeaina, David Kalakaua. Kuokoa, Feb. 7, 1897
Alii's after Kamehameha I O Naeole ka Mea Nana i hanai. (It was Naeole who reared Kamehameha) (An article supporting Kohala-nui's claim that it was Naeole who brought up Kamehameha) Kuokoa, Home Rula July 7, 1911
Alii's after Kamehameha I Ka Moi ma Hookena. Kuokoa, Jan. 1, 1881
Alii's after Kamehameha I Haalele mai ke Keikialii Jonah Kuhio Kalanianaole i keia ola Ana. (Death of Kuhio Kalanianaole) Kuokoa, Jan. 13, 1922
Alii's after Kamehameha I No ke Ao Alii, Letter from Kamehameha V to the Hulumanu. Kuokoa, Jan. 16, 1874
Alii's after Kamehameha I He Lani Mahiai (Emma). Kuokoa, Jan. 17, 1880
Alii's after Kamehameha I Kanaenae aloha no ka Imi-haku. (Story of Boki's rebellion) Kuokoa, Jan. 2, 1869
Alii's after Kamehameha I Ka Malihini Alii Kuokoa, Jan. 2, 1875
Alii's after Kamehameha I Hoomoe ia ke kino o ke Alii Kalanianaole ma Maunaala. Kuokoa, Jan. 20, 1922
Alii's after Kamehameha I Na Anoi (Kamehameha's fishing and crooked trading) Kuokoa, Jan. 31, 1874
Alii's after Kamehameha I Make ka Moi Kalakaua. Kuokoa, Jan. 31, 1891
Alii's after Kamehameha I Kauai (Queen Emma in Lawai) Kuokoa, Jan. 7, 1871
Alii's after Kamehameha I Loko maikai Lua Ole. (Brief biographies from Kamehameha I to IV.) Kuokoa, Jan. 9, 1864
Alii's after Kamehameha I Lokomaikai Lua Ole. (Brief biographies from Kamehameha I to IV) Kuokoa, Jan. 9, 1864
Alii's after Kamehameha I He Mau Leka Kahiko. Letters Kamehameha I and Vancouver Kuokoa, Jan. 9, 1864
Alii's after Kamehameha I Ka Hoolewa o ke kino kupapau o ka mea kiekie Victoria K. Kamamalu Kuokoa, July 14, 1866
Alii's after Kamehameha I Victoria K. Kamamalu Kuokoa, July 14, 1866
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai alii ma Kauai. Kuokoa, July 25, 1891
Alii's after Kamehameha I He Moolelo Hawaii - O Kaiakea ke kuhikuhi puuone ke kumu o ko Kamehameha Lanakila. Kuokoa, July 25, 1902
Alii's after Kamehameha I Na hana ma Iolani Hale no ka hoolewa ke Kama-alii wahine Victoria K. Kaahumanu. Kuokoa, July 7, 1866
Alii's after Kamehameha I Huakai Hoolewa i ka Ilina Alii. Kuokoa, July 7, 1899
Alii's after Kamehameha I Kamehameha I, Ka Na'i Aupuni. Kuokoa, June 11, 1881
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai hoolewa o ke Keikialii Kawananakoa. Kuokoa, June 19, 1908
Alii's after Kamehameha I Ka Make ana o ka mea kiekie, ke kamaaliiwahine Victoria Kamamalu (Death of Victoria Kamamalu) Kuokoa, June 2, 1866
Alii's after Kamehameha I Ka Make ana o ka mea kiekie, ke kama aliiwahine Victoria Kamamalu. (Death of Victoria Kamamalu) Kuokoa, June 2, 1866
Alii's after Kamehameha I Moe Kaoo i ka Huakai Hoolewa. Kuokoa, June 26, 1908
Alii's after Kamehameha I Huakai Hoolewa (Funeral for Kamamalu) Kuokoa, June 30, 1866
Alii's after Kamehameha I Make ke Keikialii D. Kawananakoa. Kuokoa, June 5, 1908
Alii's after Kamehameha I Ka Minamina, ka Minamina, o ka wohi alii ua hala. Kuokoa, Mar. 10, 1899
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai Hoolewa Alii. Kuokoa, Mar. 17, 1899
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai ike makaainana a ka moi ka lani Kalakaua no ka Mokupuni o Kauai. Kuokoa, Mar. 28, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Hoolewa ia ana o ke kino kupapau o Lunalilo. Kuokoa, Mar. 7, 1874
Alii's after Kamehameha I Mea Hauoli nui ia. (Birthday celebration of Kam. V) Kuokoa, Mar. 8, 1862
Alii's after Kamehameha I Mea Hauoli nui ia. (Birthday celebration of Kamehameha IV) Kuokoa, Mar. 8, 1862
Alii's after Kamehameha I Mea Hauoli nui ia. (Birthday celebration of Kamehameha IV) Kuokoa, Mar. 8, 1862
Alii's after Kamehameha I Ka hiki ana o kalani (Kalakaua) i Koolauloa. Kuokoa, May 2, 1874
Alii's after Kamehameha I Ua Hala! Ua Nalo! Ua Maha! o Dowager Emma Kaleleonalani. Kuokoa, May 2, 1885
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai Hoolewa o ka Moiwahine Emma Kaleleonalani. Kuokoa, May 23, 1885
Alii's after Kamehameha I I Hale Alii no ka Moi. Kuokoa, May 30, 1874
Alii's after Kamehameha I Ke Kamaliiwahine Kaiulani (Return of Kaiulani from England) Kuokoa, Nov. 12, 1897
Alii's after Kamehameha I Ka hoi ana mai o ke Keikialii. Kuokoa, Nov. 14, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka hoi ana mai o ke Keikialii. Kuokoa, Nov. 14, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka huakai a ke Keikialii ma Hawaii. Kuokoa, Nov. 14, 28, 1873. Dec. 1873.
Alii's after Kamehameha I Ka huakai a ke Keikialii ma Hawaii. Kuokoa, Nov. 14, 28. Dec. ?
Alii's after Kamehameha I ka Jubile La Hanau (Kalakaua's) Kuokoa, Nov. 20, 27, Dec. 4, 1886
Alii's after Kamehameha I La Hanau o ka Moi ma Honolulu. Kuokoa, Nov. 21, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Moiwahine Ema. Kuokoa, Nov. 4, 1865
Alii's after Kamehameha I Ka ike ana o ko Laupahoehoe poe i ke Keikialii Kuokoa, Nov. 7, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka huakai a ke Keikialii ma Hawaii Kuokoa, Oct. 24, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka huakai a ke Keikialii Kuokoa, Oct. 3, 1874
Alii's after Kamehameha I No ka huakai hele a ka Moi i Amerika. Kuokoa, Oct. 3, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka huakai a ke Keikialii Kuokoa, Oct. 31, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Moi ma Hana. Kuokoa, Sept. 12, 1874
Alii's after Kamehameha I Ka Hoolewa ia ana o ke kani keikialii. Kuokoa, Sept. 12, 1891
Alii's after Kamehameha I Ka make ana o ke Lii, ka Moiwahine kane make Hakaleleponi Kalama Kapakuhaili. (With short biography) Kuokoa, Sept. 24, 1870
Alii's after Kamehameha I Ka Huakai Kaapuni a ke Keikialii Leleiohoku. Kuokoa, Sept. 5, 1874


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents