Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


Alii's Before Kamehameha I

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
Alii's before Kamehameha I Moolelo no Umi, kekahi alii o ko Hawaii nei Paeaina, Hanauia ma Kealaaha, Hamakua, Hawaii. Kuokoa, 1925, Mar. 26, Apr. 9, 30
Alii's before Kamehameha I Ka wa rama ole o Hawaii nei. (Our chiefs were strong men then) Kuokoa, Feb. 14, 1874
Alii's before Kamehameha I He Moolelo no Umi. Kuokoa, Jan. 25 to Apr. 26, 1862
Alii's before Kamehameha I He Moolelo no Umi. Kuokoa, June 1, 1865
Alii's before Kamehameha I Na Alii Hope Loa o Maui nei. Kuokoa, June 20, 1863Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents