Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


Big Fire in Honolulu

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
Big Fire in Honolulu Pauahi Weliweli! Aneane Kanahiku eka ili ana i kukulu ia ai na hale ka i hoolilo ia i puulehu nui. Kuokoa, Apr. 24, 1886
Big Fire in Honolulu Hulili lalapa ke ahi ia Honolulu. Hala o Kaumakapili me kona nani a pau. Kuokoa, Jan. 26, 1900


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents