Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


Fish

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
Fish He mau Kuhikuhi no ka Lawaia ana. (copied and translated for Dr. Handy) Kuokoa, 1902, Feb. 28, Mar. 7, 14, 21, 28, Apr. 4, 18, May 2, 16, 23, 30, June 20, 27, July 4
Fish Kalai waa ana a me kona mau ano (About canoe building) Kuokoa, 1922, Oct. 26, Nov. 16, 23, Dec. 7, 14, 21. Kuokoa, 1923, Jan. 11, 18, Feb. 1, 8, 15.
Fish Na upena Lawai'a ka wa kahiko a me ka lakou hana pakahi. Kuokoa, 1923, Feb. 22, Mar. 1, 8, 22, 29, Apr. 5. Kuokoa, 1923, May 17, 24, June 14, 21.
Fish Lawai'a mahiai a me Kalepa, Hookahi no ia Kino. Kuokoa, 1925, Apr. 30, May 21, 28, July 2, Sept. 3
Fish Pau Ole ka Hoopunipuni o ka Hawaii. (Giving fish prayers and expressing disbelief) Kuokoa, June 1, 1867
Fish Hoomana i ka i'a (Prayers for fish) Kuokoa, Nov. 24, 1866
Fish He Pilikia ko na Makaainana o Anehola Kauai i ke kapu. (Fish made kapu by Konohiki) Kuokoa, Sept. 10, 1870
Fish Na Rula no ka hoohana ana ia Makalei (Fishing) Kuokoa, Sept. 6, 1918 - incomplete
Fish Mau Hunahuna Hoonanea (Interesting Bits) on plants, fish, bird catching. Kuokoa, Sept. 7, 1922


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents