Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


Hawaii

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
Hawaii He Huakai no Puna paia ala i ka hala. Kuokoa July 13, 1879
Hawaii Ka Hele Malihini ana ia Hawaii. Kuokoa, 1867 Aug. 24, 31, Sept. 21, Oct. 5, 12
Hawaii Huakai Kamaho a na Kamahele i ka Hikina. (Travelers to the East, Place all around Hawaii) Kuokoa, 1923 Aug. 16, 23, Oct. 18, Nov. 1, 29.
Hawaii Na mea hou o Kau nei. Kuokoa, Apr. 15, 1871
Hawaii Pau ae la hoi kuhihewa (Puna places) Kuokoa, Apr. 30, 1864
Hawaii Ke kii o ka halepaahao o Kawa. (Story of the prison in Honolulu) Kuokoa, Apr. 7, 1894
Hawaii S.M. Kamakau exhorts the Hawaiians to keep records of Hawaiian stories. Kuokoa, Aug. 25, 1866, last page. no title.
Hawaii Na Wailele o Hawaii (Height of Hiilawe and others) Kuokoa, Aug. 28, 1869
Hawaii Makaikai ana a Puni ka Honua na William Hoapili Kaauwai. Kuokoa, Aug. 29, Sept. 5, 12, 26, Oct. 3, 10, 17, 24, 31, Nov. 7, 14, 21, 28, Dec. 5, 12, 19, 1868. Jan. 2, 9, 1869.
Hawaii Na Hiohiona o Akaka Falls. Kuokoa, Aug. 31, 1878
Hawaii Ke Ano o Kekahi Mau mea o ka Lahui Hawaii. (What the Hawaiians are like) Kuokoa, Aug. 8, 1868
Hawaii Na Hiohiona o ka aina Kua Makani o Kau a me na wahi pana. Kuokoa, Dec. 18, 1869
Hawaii Na Hiohiona o ka Apana o Puna nei. Kuokoa, Dec. 7, 1872
Hawaii He Moolelo no Waipio i Hawaii a me kekahi mau alii i noho aupuni a make no lakou malaila. Kuokoa, Dec. 9, 1865
Hawaii Hana i'o ka Haole i Niihau. Kuokoa, Feb. 2, 1865
Hawaii Nu Hou o na Mea Kahiko. (Discussion of a story told in the "Weekly News" of New Zealand on the Polynesians) Kuokoa, Jan. 19, 1867
Hawaii Ka Hale ma'i Moi Wahine. Kuokoa, Jan. 25, 1862, Mar. 15, 1862
Hawaii Ka Hiohiona o Kohala. Kuokoa, Jan. 25, Feb. 1, 22, 1868.
Hawaii Na Kamahele i ka uka o Hilo. Kuokoa, Jan. 5, 1881
Hawaii Piha ka Lae Akoakoa o Kaipalaoa i ke one. Kuokoa, Jan. 7, 1871
Hawaii Ke Akamai o kekahi poe kanaka i ke a'o hoku. (Hawaiian Astronomy) Kuokoa, July 15, 1865. No ke a'o hoku, Aug. 5, ??
Hawaii No ke ao opua i ka lani. (Clouds) Kuokoa, July 17, 1875
Hawaii Huakai Hele (Life of people of Kau at that time) Kuokoa, July 21, 1866
Hawaii No ke Kaapuni Maka'ika'i ana i na wahi kaulana a me na kupua a me alii kahiko mai Hawaii a Niihau. Kuokoa, June 15, 1865
Hawaii No ka Minamina i ka moolelo Hawaii no ka nalowale. Kuokoa, June 2, 1866
Hawaii Kekahi Mau Hei ana Hawaii. Kuokoa, June 9, 1916
Hawaii Na Mea Kupanaha o Hawaii. (Rare Hawaiian Curios sent to the exposition held in Paris) Kuokoa, Mar. 2, 1867
Hawaii Na Pooleta Hawaii Hou. (New Hawaiian Stamps) Kuokoa, Mar. 3, 1894
Hawaii Manao Wehewehe. (About rains in their descriptions) Kuokoa, Mar. 31, 1866
Hawaii Na Wahi Pana o Kau nei. Kuokoa, May 13, 1871
Hawaii Ko Kohala akau no kuaaina. Kuokoa, Nov. 11, 1865
Hawaii Ka okolehao panini. Kuokoa, Nov. 13, 1875
Hawaii Na Mea Hou o Kau, Hawaii. Kuokoa, Nov. 2, 1872
Hawaii Hoike o ke kula aupuni o Kau. Kuokoa, Sept. 17, 1870
Hawaii No ka pepehi ana o ke a lii i ke keiki a ke kahuna. Kuokoa, Sept. 23, 1765
Hawaii Na hiohiona o Waiohinu. Kuokoa, Sept. 7, 1878
Hawaii Ahahui Imi i na mea kahiko o Hawaii nei. Kuokoa, Sept. 9, 1865
Hawaii Ahahui Imi i na mea kahiko o Hawaii nei. Kuokoa, Sept. 9, 1865


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents