Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


History

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
History Ka Moolelo o Hawaii nei. Kuokoa, 1865, June 22, 29, July 6, 22, 29, Aug. 5, 12, 19, 26, Sept. 2, 9, 23, 30, Oct. 7
History Na Hunahuna o ka Moolelo Hawaii (Fragments of Hawaiian History) Kuokoa, 1869: Feb. 6, 27, Mar. 6, 13, 20, 27, Apr. 10,17, 24, May 8, 15, 22, 29, June 5, 12, July 3, 10, 17, 24, 31, Aug. 7, 14, 21, 28, Sept. 11, 18, 25, Oct. 2, 9, 16, 23, 30, Nov. 13, 20, 27, Dec. 4, 11, 18, 25
History   Kuokoa, 1870: Jan 1, 8, 15, 22, 29, Feb. 5, 12, 19, 26, Mar. 5, 12, 19, 26, Apr. 2, 16, 30, May 14, 28
History He Moolelo Hawaii (Chronology) Kuokoa, 1894 Apr. 7, 21, May 5, 12, 19, 26, June 23, July 7, 14, ends July 21
History Na Paemoku o Hawaii (Story of Creation) Kuokoa, 1896, July 24, 31
History Hawaii a me Kona Lahui. Kuokoa, 1903: Dec. 25. 1904 : Jan. 1, 8 (Fishing & Farming), 15, 22, 29 (Treating the sick), Feb. 5 (Medicine & chiefs), 12 (Genealogy), 19, 26, Mar. 4, 11, 18, 25, Apr. 1, 8, 15, 22, 29, May 6, 13, 20, 27, June 3, ends on June 10
History Ke Au Kahiko o Hawaii nei. Kuokoa, 1920 Mar. 12, 19, 26, Apr. 9
History Ka Moolelo Kahiko o Hawaii nei a me ka Kunana mai o na Moku mai a Paeaina o Hawaii nei a me ka olelo Kauoha a ko kakou Alii. Kuokoa, 1924, Jan. 31, Feb. 21, Mar. 6, 20, Apr. 3, 24, May 8, June 5, 26, July 17
History Pau i ka Mano Kuokoa, Aug. 10, 1867
History Untitled - S.M. Kamakau - Mixture of Hawaiian stories, place names, etc. Kuokoa, Feb. 2, 1867
History Ka Anesona Moolelo no Hawaii nei. Kuokoa, Jan. 19 to June 8, 1865. Kuokoa, Jun. 18, 1865 to May 25, 1866.
History S.K. Kamakau tells of the difficulties he had in writing his, "Moolelo Hawaii", No Title Kuokoa, Jan. 26, 1867, page 3
History Moolelo o Lono, Papena Kuke. Kuokoa, Mar. 16, 1865
History last page - untitled - ditto Kuokoa, Mar. 16, 1867
History Ka Olelo pane a S.M. Kamakau Kupaa oiaio. Kuokoa, Oct. 17, 1868
History Na Mea Kaulana o ka wa Kahiko i Ha la Aku. Kuokoa, Oct. 7, 1865
History Moolelo Hawaii (History from Capt. Cook down) Kuokoa, Sept. 20, 1866?


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents