Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


Hulas

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
Hulas Pau ole ka naaupo o Hawaii. (Hula-Mana, Kauai) Kuokoa, Apr. 10, 1875
Hulas Ka Puni Le'alia ma Hanapepe. Kuokoa, Aug. 27, 1864
Hulas Hoopa'i ia ka mea Hula Hawaii. Kuokoa, Dec. 11, 1869
Hulas Pau ole ka apa i Hawaii. (Hula in Waiehu, Maui) Kuokoa, Feb. 13, 1875
Hulas Ala hou na hana o ka wa ia Kamehameha I. (Hula & games) Kuokoa, July 6, 1865
Hulas Ku e i ka Hula. Ua oi ka pelapela mamua o ka mea i ike ia ma Hawaii nei. Kuokoa, June 28, 1901
Hulas He Hula ku'i ma Kawela, Molokai. Kuokoa, Mar. 21, 1868
Hulas Ua laupa'i keia hana o ka hula ma Kau nei. Kuokoa, Mar. 27, 1875
Hulas Oka Hula, punana ia o ka moekolohe. Kuokoa, May 27, 1871
Hulas O Ka hula he punana ia no ka diabolo. Kuokoa, Nov. 1, 1873


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents