Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


Lepers

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
Lepers Ki Pu ma Kalalau. Kuokoa, July 1, 1893
Lepers Ka huakai Makaikai i na Lepera. Kuokoa, July 24, 1875
Lepers Huakai Pookole i Koolau, na wahine noho anu o Nuuanu; Kahi i hana ia ai ke kanaka mua loa i Hawaii nei. Kuokoa, July 31, 1896
Lepers Ka Huakai koa i Kalalau. Kuokoa, July 8, 1893
Lepers Huakai Nana i na Lepera. Kuokoa, June 27, 1874


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents