Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


Medicine and Medical Kahunas

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
Medicine & Medical Kahunas Kekahi mau oihana Lapaau a na kahuna Hawaii, aole anei i ku i ka oiao? (Are not some of the medical practices of the Hawaiians right?) Kuokoa, Apr. 2, 1870
Medicine & Medical Kahunas He mau mea e hoomanaoia e ka Lahui Hawaii Oiaio. (On ea and paoao sickness) Kuokoa, Apr. 4, 18, 1919
Medicine & Medical Kahunas Laau Lapaau kupono. Kuokoa, Dec. 10, 1864
Medicine & Medical Kahunas Na Kahuna Lapaau Hawaii. (Hawaiian doctors and the Board of Health) Kuokoa, Feb. 27, 1869
Medicine & Medical Kahunas E Hoakea ia na Kahuna Lapaau Hawaii. (Asking that Hawaiian doctors be allowed to practice) Kuokoa, June 11, 1870
Medicine & Medical Kahunas Hoopa'i ia ke Kahuna Lapaau Laikini Ole Kuokoa, June 3, 1871
Medicine & Medical Kahunas Untitled - last page of Mar. 30, 1867 (List of Hawaiian Medicines) Kuokoa, Mar. 30, 1867
Medicine & Medical Kahunas Na Kahuna Lapaau o Hawaii. (Hawaiians arrested for practising without license) Kuokoa, May 13, 1871
Medicine & Medical Kahunas Eia mai kekahi mau laau kupele a na kupuna. Kuokoa, Nov. 16, 1922
Medicine & Medical Kahunas No ka oihana lapaau. (Good & bad in the practice. Desire to receive the good) Kuokoa, Nov. 19, 1870
Medicine & Medical Kahunas Kahuna Hawaii (Isaia Kahiko - A good kahuna lapaau) Kuokoa, Nov. 25, 1871


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents