Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


Stones

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
Stones He Oahi ua Pohaku Ana Nei. (Stones and description) Kuokoa, Aug. 19, 1921
Stones Pohaku Makaikai nui ia. (Iao, Maui) Kuokoa, Feb. 9, 1865
Stones He Moolelo Kupua no Kaumana i lilo i pohaku. (An Oahu legend) Kuokoa, July 4, 1919
Stones E hoihoi ia aku ana ka pohaku i'a Malei i Makapuu. Kuokoa, Mar. 11, 1921
Stones Ka naaupo o ka wa kahiko. (The throwing of a kupua rock down a hill) Kuokoa, Oct. 24, 1874


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents