List of articles in Kamakau’s two series published in Ka Nupepa Kuokoa,


with dates of publication, located by Malcolm Naea Chun, as published in Nä Kukui Pio ÿOle; The Inextinguishable Torches: The Biographies of Three Early Native Hawaiian Scholars Davida Malo, S.N. Haleÿole and S.M. Kamakau.

1865

 • June 15, "No ke Kaapuni Makaikai i na wahi Kaulana a me na Kupua, a me na'Lii Kahiko mai Hawaii a Niihau"
 • June 22, "Ka Moalelo o Hawaii Nei"
 • June 29, July 6, July 13, July 22, July 29, (series continued) & "Ka la Hoihoi Ea"
 • August 5, "No ke Ao Hoku" & "Ka Moolelo o Hawaii Nei" & "No ke kula holomoku a me wehewehe i ke ano"
 • August 12, (series continued) & "No ke Ao Hoku"
 • August 19, August 26, September 2, September 9, (series continued) & "Ahahui imi i na mea kahiko o Hawaii nei"
 • September 16, "Makuahine keiki nui"
 • September 23, "Ka Moolelo o Hawaii Nei" & "No ka Pepehi ana o ke Alii I ke Keiki a ke Kahuna"
 • September 30, October 7, (series continued) & "Na mea kaulana o ka wa Kahiko i hala aku" & Mea hanohano i na Moi ke hookupu o na makaainana"
 • October 14, "Lononuiakea, Lonoiaoualii, a me Lonoikamakahiki"
 • November 18, "He Puu Kaulana o Kauwiki ma Maui Hikina"
 • December 9, "He Moolelo na Waipio i Hawaii a me kekahi mau Alii I Noho Aupuni, a make no lakou malaila"
 • 1866

 • June 2, "No ka Minamina i ka Moolelo Hawaii no ka nalawale"
 • August 11, "La Hoihoi ea"
 • August 25, untitled
 • December I, untitled
 • 1867

 • January 5, "He wahi manao paipai"
 • January 19, "Nu Hou o na mea kahiko"
 • January 26, untitled
 • February 2, untitled
 • March 9, "No William Hoapiii Kaauawai ma"
 • March 16, untitled
 • April 6, "Ia loane Kaimiola"
 • July 27, "Na S. M. Kamakau Esq."
 • August 3, untitled
 • August 10, untitled
 • August 31, "He iwi Haiao Hawaii"
 • October 5, "No ka Papa Alii Hawaii"
 • November 2, "He wahine i hanau i na keiki 7"
 • November 9, untitled
 • November 23, "He waiwai nui makamae"
 • November 30, "Sila! Sila!! Sila!!! Sila!!!!"
 • 1868

 • February 19, "He mau mea i hoohalahala ia no na mea iloko o na Kaao Hawaii"
 • March 2l, untitled
 • May 9, "He mele no Kualii, Kulanipipili, Kuianioaka, Kunuiakea"
 • August 8, "0 ke ano o kekahi mau mea o ka Lahui Hawaii" & "Palapala mai ka Haku Moolelo o Hawaii nei"
 • September 12, "Paiapala mai a S. M. Kamakau"
 • October 17, "Na Olela Pane a S. M. Kamakau" & "Kupaa oiaio! Kupaa oiaio!! Kupaa oiaio!!!"
 • October 24, "Na Oleio Pane a S. M. Kamakau"
 • October 31, (series continued)

 • Return to Background and historical significance of KA NUPEPA KUOKOA
  Return to Ka Nupepa Kuokoa issue list
  Return to Introduction Table of Contents