Banner Hawaiian Masthead collage
Table of Contents

bulletCurrently Available

bulletAdditional Information


bulletRelated Links


Send questions and comments to: speccoll@hawaii.edu

spacer

Background Information on the Scanning of Selected Stories

In 1997-99, the Library originally planned to use funds in SEED-grant project to scan a significant number of stories already selected by a Hawaiian language faculty member and used in the form of photocopies in classes. When scanning began it was quickly discovered that locating and scanning individual stories within microfilmed newspaper articles consumed very large amounts of time and was difficult to do accurately. As a result, the decision was made to concentrate on scanning entire runs of newspapers on microfilm and only one story was scanned from microfilm.

At the end of the project, new, clear printouts on 8.5x11 paper of a large number of stories, with all pages at a consistent magnification, were made from several newspapers. These included Ka Nupepa Kuokoa, Ke Au Hou and others. All of the printouts, unfortunately, have not yet been scanned and processed. Available stories include the following titles:

Scanned from Microfilm:
Ka Papa Kuuikuhi Makahiki O na mea kaulana o Hawaii Nei! from Ka Nupepa Kuakoa Iune 15, 1865

Ka Moolelo o Kamehameha I na S.M.Kamakau from Ka Nupepa Kuakoa April 13, 1867

Scanned from Printout:
Kaao Hooniua Puuwai No Kalelealuaka - Ke Kae'ae'a Ihupani o Keahumoe -- Ka Pua Ioili Mailoko Mai o na Ku'e-maka-Pali o Kaholokuaiwa - Ka Hekili Ku'i Nei Nakolo Iloko o Ikuwa from Ke Au Hou Novemapa 2, 1910

Ka Wehewehe Moeuhane: a ka Madame de Barose, ke Kilokilo Ouli Kmahao a Kaulana o na Palani from Ka Lanikila Iulai 1, 1909

Olelo Hawaii from Ka Puuhonua Ianuari 26, 1917

Kula Kamehameha: La Hoomanao hanau o ke Aliiwahine Nan i Hookumu from Ka Lei Momi Dekemaba 25,1893

Hainakolo, Ka Ui o Waipio me ka Wai o Hiilawe from Ke Au Hou Ianuari 10,1912 - Feberuari 28, 1912

Kalelealuaka: Ke Kae'ae'a Ihupani o keahumoe-Ka Pua i Oili Mailoko Mai o Na ku'u-Maka-Pali o Kaholokuaiwa-Ka Hekili Ku'i Nei Nakolo Iloko o Ikuwa from Ke Au Hou Iulai 6, 1910 - Novemaba 02, 1910

He Mau Rula Kuhikuhi Pili no ke Olakino! from Ke Au Hou Ianuari 25, 1911 - Feberuari 15, 1911

Na Hoakaka Wehewehe Moeuhane from Ke Au Hou Mei 3, 1911 - Iune 21, 1911

Poha ka Ma'i Luku Korela from Ke Au Hou Maraki 1, 1911 - Mei 31, 1911

Back to top of page