Bishop Museum Hawaiian Language Newspaper Index
Kuokoa Listing


Genealogy and Genealogical Disputes

SUBJECT TITLE SOURCE: KUOKOA
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Ohana alii o Hawaii nei. Kuokoa, 1874, Apr. 4, 25.
Genealogy and Genealogical Disputes Moolelo Hawaii Kumuhonua. (Genealogies, creation, etc.) Kuokoa, 1896, July 17, 24, 31, Aug. 7, 14, 21, Sept. 4, 11.
Genealogy and Genealogical Disputes Hala Hou ia Oiwi Ponoi, Robert Hoapili Baker. (With biography and genealogy) Kuokoa, Apr. 13, 1900
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Pane ia Elele Poakolu (Genealogical) Kuokoa, Apr. 7, 1883
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Mookuauhau alii o Wm. U. Hoapili Kanehoa. Kuokoa, Aug. 15, 1913
Genealogy and Genealogical Disputes Hiki mai ke kino o Mrs. Kamuela Parker. With biography and little genealogy. Kuokoa, Aug. 2, 1901
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Mookuauhau o na pua - alii e noho nei i ke alo o ka Moiwahine Liliuokalani. Kuokoa, Aug. 30, 1901
Genealogy and Genealogical Disputes He Hoopololei ana i ke kuauhau lalau. (Genealogy correction) Kuokoa, Aug. 31, 1922
Genealogy and Genealogical Disputes Ka moolelo kuauhau o na kupuna o ke alii etc. Kuokoa, Dec. 12, 1874
Genealogy and Genealogical Disputes He Pane ia Kaopuahikiahiahi o ka pali o Ke-e i Kalalau of Kauai (Geneaology) Kuokoa, Dec. 19, 1919
Genealogy and Genealogical Disputes Ua hala me ka aloha nui ia (Mrs. Rose Kapuakomela McInerny's obituary and genealogy) Kuokoa, Jan. 24, 1919
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Mookuauhau alii o ka Moiwahine Kaleleonalani. Kuokoa, Jan. 31, 1874
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Moolelo mai ia Kumuhonua me Keakahulilani kana wahine a hiki ia Wakea a me Papa. Kuokoa, Jan. 31, 1924
Genealogy and Genealogical Disputes He mau ninau kuauhau (Genealogy) Kuokoa, Jan. 9, 1875
Genealogy and Genealogical Disputes Hala ia Makuahine (Mrs. Samuel Parker) with biography and genealogy) Kuokoa, July 26, 1901
Genealogy and Genealogical Disputes He Moolelo Kuauhau Alii. Kuokoa, July 3, 1914
Genealogy and Genealogical Disputes Moolelo kuauhau o na hanauna alii mai ka po mai a puka o Kamehameha V. Kuokoa, July 30, 1864
Genealogy and Genealogical Disputes He Wa Pai Alii mai nei hoi keia? Kuokoa, July 7, 1911
Genealogy and Genealogical Disputes Eia hou mai ka oiaio. Kuokoa, July 7, 1911 - translated
Genealogy and Genealogical Disputes Na Manao o S.N. Haleole - hookae i ke kuauhau alii. Kuokoa, June 1, 1865
Genealogy and Genealogical Disputes Na Manao o S.M. Haleole (Hookae kuauhau alii) Kuokoa, June 15, 1865
Genealogy and Genealogical Disputes Hoike oiaio, Haina Kupono, Kuhikuhi pololei. Kuokoa, June 22, 1878
Genealogy and Genealogical Disputes He Kokua a he kakoo na'u ia Kamaka Stillman. Kuokoa, June 22, 1911
Genealogy and Genealogical Disputes Kuauhau o na alii kahiko. Kuokoa, June 25, 1864
Genealogy and Genealogical Disputes He Kahoo Hou ia Kamaka Stillman. Kuokoa, June 9, 1911
Genealogy and Genealogical Disputes Na Papa Alii o Hawaii. Kuokoa, Mar. 10, 1883
Genealogy and Genealogical Disputes Ua Hele Palaneha aku ma kela aoao ka mamo hope loa a na Kamehameha. (Prince Albert Kukailimoku Kunuiakea) Kuokoa, Mar. 13, 1903
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Hoolewa nui o ke alii. Kuokoa, Mar. 20, 1903
Genealogy and Genealogical Disputes Mookuauhau o Kamehameha I. Kuokoa, May 18, 1865
Genealogy and Genealogical Disputes He pane na Ou-ka-maka-o-ka-wauke-oi-opiopio. (Genealogy) Kuokoa, May 19, 1911
Genealogy and Genealogical Disputes He pane ia oe e Kohala-nui, Kohala-iki makapo inoa ole. Kuokoa, May 26, 1911
Genealogy and Genealogical Disputes He Kakoo ia Stillman. Kuokoa, May 26, 1911
Genealogy and Genealogical Disputes E Ala e ka I, ka Mahi, ka Palena (Ancient Warriors and the families they belonged to) Kuokoa, Nov. 15, 1923
Genealogy and Genealogical Disputes He Moolelo Hoomanao no Mrs. Maraea Kiope Maunakea. (Death notice, biography and genealogy) Kuokoa, Nov. 17, 1916
Genealogy and Genealogical Disputes Hala ia Pua Alii Kamehameha. (Moses Keaulana - Obituary & Genealogy) Kuokoa, Nov. 21, 1919
Genealogy and Genealogical Disputes He pane ia Kamakeealii (Genealogy) Kuokoa, Nov. 24, 1919
Genealogy and Genealogical Disputes Aole pololei iki ke kuauhau o Kumuhonua me Lalohonua. Kuokoa, Nov. 29, 1923
Genealogy and Genealogical Disputes Ka huaka'i hoolewa. Kuokoa, Nov. 8, 1884
Genealogy and Genealogical Disputes Ka Palapala Hooilina a Hon. Mrs. B. Pauahi Bishop. Kuokoa, Nov. 8, 1884
Genealogy and Genealogical Disputes No ka Mookuauhau e hooleia nei (Mrs. Emma Defries') Kuokoa, Nov. 8, 1901 - See Advertiser of Nov. 1901.
Genealogy and Genealogical Disputes Untitled - S.M. Kamakau Kuokoa, Nov. 9, 1867 - Fragment of Genealogy
Genealogy and Genealogical Disputes Wahi moolelo no Kaai. (Biography & Genealogy) Kuokoa, Oct. 1, 1864
Genealogy and Genealogical Disputes Makee Alii. Kuokoa, Oct. 14, 1765
Genealogy and Genealogical Disputes He Moopuna na Kamehameha ua hala (Biography of Pauahi Bishop and Genealogy) Kuokoa, Oct. 18, 1884
Genealogy and Genealogical Disputes Hoopololei ma ka papa mookuauhau. Kuokoa, Oct. 28, 1893
Genealogy and Genealogical Disputes No ka Papa alii Hawaii. Kuokoa, Oct. 3, 1867
Genealogy and Genealogical Disputes He Puolo Waimaka na ke Aloha. (Death notice and genealogy of Kaowakaokalani Keamuamuku) Kuokoa, Oct. 4, 1918
Genealogy and Genealogical Disputes Ua Mae ka Pua o ka Ilima i ka Ehu Kakahiaka. (Obituary and genealogy of Mary E. H. Bridges Pahau). Kuokoa, Sept. 12, 1919


Back to Kuokoa Subject Index
Back to the Background and Historical Significance of Ka Nupepa Kuokoa
Hawaiian Language Newspapers Table of Contents